Eneborg och Högaborg

I bevarandeprogrammet för Eneborg och Högaborg kan du läsa om flerbostadshus från tidigt 1900-tal med rikt dekorerade fasader i puts och tegel. Eller om hur Helsingborgs stad tog ansvar för den svåra bostadssituationen på 1910- och 1920-talen genom att bygga de så kallade Mariahusen för familjer som hade det sämre ställt.

Här finns även ett stort antal flerbostadshus i helsingborgstegel som är stadsdelens främsta karaktärsdrag liksom de många funkishusen från åren kring 1930 och 1940.

Gustav Adolfsskolan är stadsdelens mest iögonfallande offentliga byggnad som syns vida omkring.

Bevarandeprogrammet antogs av kommunfullmäktige den 21 maj 2008.

Bevarandeprogrammet för Eneborg och Högaborg är uppdelat i två delar. Första delen täcker kvarter med begynnelsebokstäverna A-H. Andra delen handlar om kvarter med begynnelsebokstäverna K-Ö.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?