Eskilsminne

Vi har tagit fram ett bevarandeprogram för Eskilsminne för att öka kunskapen och förståelsen för kulturmiljöer i området så att de kan utvecklas och bevaras.

Under hösten 2015 var förslaget till bevarandeprogram på remiss för synpunkter från kommunala nämnder, berörda fastighetsägare med flera. I oktober samma år hade vi ett informationsmöte på Brunnsberga gård då vi presenterade programmets innehåll för fastighetsägare och andra med intresse för kulturmiljöerna i området.

Kommunfullmäktige antog bevarandeprogrammet den 24 januari 2017.