Fältabacken

Bevarandeplanskommittén i Helsingborgs stad har beslutat att ta fram ett bevarandeprogram för Fältabacken.

I april 2018 påbörjade vi arbetet med att inventera och dokumentera området som ingår i bevarandeprogrammet.

Vi planerar att ha ett remissförslag klart under hösten 2018.

Område för bevarandeprogram för Fältabacken i Helsingborg.

Se området på en större karta.