Förslag till bevarandeprogram för Fleninge och Ödåkra

Vi har tagit fram ett bevarandeprogram för Fleninge och Ödåkra för att öka kunskapen och förståelsen för kulturmiljöer i området så att de kan utvecklas och bevaras.

Synpunkter senast 22 juni 2017

Förslaget till bevarandeprogram för Fleninge och Ödåkra har tagits fram av Bevarandeplanskommittén och har skickats på remiss till de fastighetsägare som är berörda, kommunala nämnder med flera.

Om du har synpunkter på förslaget ska de vara skriftliga och skickas senast 22 juni 2017. Skicka e-post till mia.jungskar[at]helsingborg.se eller brev till:

Kulturförvaltningen
Kulturmagasinet, att Mia Jungskär
251 89 Helsingborg

Informationsmöte i maj

Onsdag 17 maj klockan 18:00-20:00 har vi ett informationsmöte i Scouternas lokal, Elevgatan 5 i Ödåkra. Du som är fastighetsägare eller intresserad av områdets kulturmiljöer och arbetet med bevarandeprogrammet är hjärtligt välkommen. Där informerar vi om programmet och vilka värden som finns i området. Du kan även ställa frågor till oss som arbetar med programmet.

Kommunfullmäktige beslutar om programmet

När alla synpunkter har kommit in kommer vi att bearbeta programmet så att kommunfullmäktige kan fatta beslut om att anta programmet under vintern 2017.

Här kan du läsa remissversionen