Gåsebäck och Husarområdet

Bevarandeprogrammet för Gåsebäck och Husarområdet har tagits fram för att öka kunskapen och förståelsen för kulturmiljöerna i områdena så att de kan utvecklas och bevaras.

Bevarandeprogrammet antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2012.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?