Hasslarp

Bevarandeprogrammet för Hasslarp ger dig en bild av hur samhället och dess kulturmiljö har ändrat karaktär från brukssamhälle till pendlarort under drygt 100 år.

Bruksepoken har särskilt satt sin prägel på orten och dess planläggning. Här kan du läsa mer om ortens omfattande villabebyggelse från perioden 1930 till 1970, och om äldre byggnader i form av gathus och tjänstebostäder som fortfarande finns kvar. Hasslarps silhuett domineras av sockerbrukets monumentala byggnader vid järnvägen som är väl synliga från många håll.

Bevarandeprogrammet antogs av kommunfullmäktige den 25 oktober 2006.