Husensjö

Bevarandeprogrammet har tagits fram för att öka kunskapen och förståelsen för kulturmiljöer i delar av Husensjö så att de kan utvecklas och bevaras.

Bevarandeprogram för Husensjö antogs av kommunfullmäktige den 24 april 2013.