Husensjö

Bevarandeprogrammet har tagits fram för att öka kunskapen och förståelsen för kulturmiljöer i delar av Husensjö så att de kan utvecklas och bevaras.

Bevarandeprogrammet för Husensjö finns både i en digital version och som ett pdf-dokument:

Bevarandeprogram för Husensjö antogs av kommunfullmäktige den 24 april 2013.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?