Östra Tågaborg och Stattena

Bevarandeprogrammet har tagits fram för att öka kunskapen och förståelsen för kulturmiljöer i Östra Tågaborg och Stattena så att de kan utvecklas och bevaras.

Bevarandeprogrammet för Östra Tågaborg och Stattena finns både i en digital version och som ett pdf-dokument:

Under sommaren 2014 var förslaget till bevarandeprogram på remiss för synpunkter från kommunala nämnder, berörda fastighetsägare med flera. I juni hade vi ett informationsmöte då vi presenterade programmets innehåll för fastighetsägare och andra med intresse för områdenas kulturmiljöer. Bevarandeprogrammet antogs av kommunfullmäktige den 20 januari 2015.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?