Ramlösa, 2000

I bevarandeprogrammet kan du läsa om Brunnsparkens spännande historia som vistelseort för banditer och soldater, brunnsdrickande adel och flyktingar från andra världskriget.

Parkens byggnadsminnesmärkta bebyggelse växte fram i samband med att hälsobrunnen grundades på 1700-talet. Där finner du bland annat det pampiga Brunnshotellet som är Sveriges största träbyggnad, lasarett, varmbadhus och vackra villor.

I bevarandeprogrammet kan du även läsa om bebyggelsen utanför parken där du finner ståtliga sekelskiftesvillor, Birger Sjöbergs hus och rester av gamla jordbruksgårdar.

Kedjehusbebyggelse i suterräng från 1960- talets slut med murade fasader och plana tak är exempel på det moderna kulturarvet.

Bevarandeprogrammet antogs av kommunfullmäktige 24 maj 2000.

Bevarandeprogrammet för Ramlösa är här uppdelat i två delar. Första delen handlar om kvarter som börjar på bokstäverna A-K. Andra delen handlar om kvarter som börjar på K-Ö.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?