Stadskärnan

Bevarandeprogrammet handlar om området mellan Hälsovägen i norr och Malmöleden i söder. Här kan du läsa om bebyggelse från medeltiden fram till 2001, men även om medeltida gränder och gator.

Det är i stor utsträckning offentliga miljöer och monumentala byggnader, men privata boendemiljöer förekommer också. Du finner beskrivningar av flerbostadshus från alla epoker men även villor.

Du kan läsa om torg och platser, parker och kyrkogårdar. Eller om hamnen och dess omgivningar. Grönskans och den dramatiska landborgens kulturhistoriska värden och viktiga roll för stadens framväxt beskrivs också.

Bevarandeprogrammet antogs av kommunfullmäktige 25 september 2002.

Bevarandeprogrammet för stadskärnan är här uppdelat i tre delar. Första delen behandlar kvarter som börjar på bokstäverna A-J, andra delen behandlar kvarter med bokstäverna K-P och tredje delen behandlar kvarter med bokstäverna R-Ö.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?