Bada vid Banana Bay i Oceanhamnen?

Vid #pixlapirens strandhäng Banana Bay utvecklar vi en ny badplats tillsammans med invånare. Målet är att det ska bli en officiell badplats 2022. Det är okej att bada där redan nu men just nu gör du det på egen risk! Vattnet närmast badtrappan passar bäst för bad.  

Det här gäller för Banana Bay

Vår målsättning är att Banana Bay ska bli en officiell badplats med allt det innebär kring säkerhet, vattenkvalitet, renhållning och städning ovan och under ytan år 2022. Vi jobbar också med att ta till vara på de olika initiativen och intressen som finns i området.

Vattnet närmst badtrappan passar bäst för bad. Längre ut i hamnbassängen är det olämpligt att bada på grund av strömmar och varierande djup och längst ut mot färjetrafiken är det förbjudet att bada (se även kartan nedan).

Tänk på det här om du badar

  • Du måste kunna simma eftersom det är väldigt djupt. Här når du inte botten, inte ens om du står på tå.
  • Djupet varierar – dyk aldrig där djupet är okänt.
  • Bada aldrig ensam – här finns inga badvakter.
  • Vattentemperatur och vattenströmmar påverkar din förmåga mer än du tror. Övermod kan sluta illa.

Här är det okej att bada vid Banana Bay

Karta som visar var det är okej, olämpligt och förbjudet att bada vid Banana Bay och Oceanhamnen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?