Utvälinge

Utvälinge är kommunens nordligaste badplats vid Vegeåns utlopp i Skälderviken. Badplatsen ligger på en egen liten ö, Sandön. På Sandön finns ett rikt fågelliv som som vi ber dig visa hänsyn till. Med lite tur kan du också upptäcka sälar.

Du når den lilla badplatsen genom en spännande promenad på en cirka 300 meter lång brygga. Bryggan finns på plats under badsäsongen mellan 15 juni och 31 augusti.

Sandön är en plats där häckande fåglar trivs. Vi ber dig därför visa extra hänsyn under häckningstid, på våren och försommaren.

Stranden är mycket långgrund.

Här hittar du:

  • Torrtoalett
  • Trevlig gångbro med sittmöjligheter på halva vägen

För din säkerhet finns:

  • Livräddningsbojar