Havslivräddare

Sommaren 2018 finns det bevakning med livräddare på badplatserna Fria bad, Rydebäck och Råå vallar.

Alla som bevakar stränderna har utbildning för havslivräddning som innehåller omfattande moment i sjukvård och omhändertagande, samt flera dagars träning i livräddning i havet vid livräddarskolan i Tylösand.

Livräddarna jobbar alltid i par och finns på plats måndag-söndag klockan 11:00-18:00 från 25 juni till 12 augusti.