Havslivräddare

Sommaren 2019 finns det bevakning med livräddare på badplatserna Fria bad, Rydebäck och Råå vallar. Nytt för i år är våra nya fina livräddartorn som syns tydligt från långt håll på plats.

Alla som bevakar stränderna har utbildning för havslivräddning som innehåller omfattande moment i sjukvård och omhändertagande, samt flera dagars träning i livräddning i havet vid livräddarskolan i Tylösand.

Livräddarna jobbar alltid i par och finns på plats under sommarperioden juni-augusti.

Två eller tre livräddare per strand finns på plats måndag-söndag klockan 11:00-18:00, på Råå vallar och Fria bad från 10 juni och i Rydebäck från 24 juni. De är sedan på plats till och med 11 augusti.