Livräddningsutrustning och skyltar

På alla Helsingborgs 22 badplatser finns livräddningsutrustning och information om vattensäkerhet med mera. På samtliga bryggor finns även skyltar som hjälper räddningstjänsten att hitta rätt plats vid ett eventuellt tillbud.

Livräddningsutrustning

På varje badplats finns livräddningsutrustning av olika slag. Vad som finns på respektive badplats ser du i vår badplatskarta och i informationen om Helsingborgs alla badplatser här på helsingborg.se. Livräddningsutrustningen ses över dagligen under badsäsongen (1 maj till 30 september). Vintertid sker tillsynen tre gånger per vecka.

Sedan badsäsongen 2018 har vi sensorer på livräddningsutrustningen. Sensorerna meddelar när någon livräddningsutrustning saknas.

Hjärtstartare

Det finns 15 hjärtstartare utplacerade från Domsten i norr till Fortuna i söder. Information om var hjärtstartare finns och när de är tillgängliga finns i vår badplatskarta och i informationen om Helsingborgs alla badplatser här på helsingborg.se. Alla hjärtstartare är också registrerade på hjartstartarregistret.se.

Information och skyltar på badplatser

På alla badplatser finns information om vattensäkerhet uppsatt året runt. Vid de bevakade stränderna finns informationstavlor om olika risker samt om säkerhet och larmning.

På alla bryggor finns skyltar med en symbol, namn på platsen samt gps-koordinater. Informationen finns hos SOS, räddningstjänsten, sjöräddningssällskapet och ambulans och ska göra det enklare att hitta rätt plats vid ett eventuellt tillbud.

På Fria bad och Tropical Beach finns även skyltar som varnar för farliga strömmar.

Bryggskylt med symbol, namn och bryggnummer.

Bryggskylt med symbol, namn och bryggnummer.

Skylt som varnar för strömmar.

Skylt som varnar för strömmar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?