Historiska stadsvandringar

Här kan du läsa mer om fyra olika historiska stadsvandringar i Helsingborg. Du går vandringarna utan guide. För varje vandring finns en broschyr som du kan använda när du tar dig runt, med text, bilder och karta.

Till fots med bruksägaren Erik Ruuth

Detta är en stadsvandring i centrala Helsingborg, i det område som en gång var det Ruuthska bruket där det tillverkades stengods. Erik Ruuth var greve och tidig industrialist. På Issuu.com kan du läsa en broschyr som beskriver stadsvandringen med bilder, text och karta. Här kan du Broschyren som (pdf 5,3 MB).

Till fots med konsul Ingelsson

Konsul Bernhard Ingelsson var en rik företagare och skeppsredare som bland annat bekostade bygget av Konserthuset. Den här stadsvandringen går i hans fotspår i Helsingborgs hamn. På Issuu.com kan du läsa en broschyr som beskriver stadsvandringen med bilder, text och karta. Här kan du Broschyren som (pdf 195 kB).

Till fots med konsul Olsson

Konsul Olsson var företagare och fabriksägare. Under hans inflytande expanderade Helsingborg kraftigt under andra halvan av 1800-talet. Den här vandringen går i stadskärnan och innefattar flera hus som byggdes av konsul Olsson. På Issuu.com kan du läsa en broschyr som beskriver stadsvandringen med bilder, text och karta. Broschyren som (pdf 3,2 MB).

Till fots med konsul Trapp

Vandringsleden går till största delen i det historiska området kring Kärnan och längs landborgen. Pestkyrkogården i Slottshagen och korsvirkeshusen vid Billeplatsen är två av de 50 historiska platser som vandringsleden passerar. På Issuu.com kan du läsa en broschyr som beskriver stadsvandringen med bilder, text och karta. Broschyren som (pdf 8,3 MB).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?