Landborgspromenaden

Välkommen att uppleva Helsingborgs unika vandringsled. Landborgspromenaden är fylld av variation med många fantastiska grönområden och vackra utsikter över staden och Öresund.

Två vuxna och två barn njuter av utsikten från Landborgspromenaden

Längs Landborgspromenaden: Utsikt över sundet.

Personer med barnvagn går på Landborgspromenaden.

Längs Landborgspromenaden: Många naturupplevelser för alla åldrar.

Äldre man på bänk vid Naturpunkt Ättehögen

Längs Landborgspromenaden: Naturpunkt Ättehögen på Ättekulla kan vara lärorik.

Skyltar med bilder och text vid Naturpunkt Geologi.

Längs Landborgspromenaden: Naturpunkt Geologi passerar du strax norr om Thalassa.

Landborgspromenaden går genom Jordbodalen i Helsingborg.

Längs Landborgspromenaden: Jordbodalen omfamnar Gåsebäcken med sin grönska.

Vy över centrala Helsingborg från Kärnan.

Längs Landborgspromenaden: Helsingborg lite grand från ovan.

Upptäck Helsingborgs ryggrad

Landborgen omfattar olika miljöer från Christinelund i norr, via stadskärnan, till Raus kyrka i söder. Stora delar har aldrig bebyggts och utgör ett sammanhängande grönt band av skogsdungar, åkermark och parker. Längs landborgens branter, med sina genomskärande raviner, finns ett koncentrat av Helsingborgs historia samlat.

Landborgen i Helsingborg har en unik naturgeografisk och kulturhistorisk bakgrund. Den höjer sig mellan 20 och 40 meter över havet och är resultatet av landhöjningen efter inlandsisens avsmältning.

Välkommen att vandra längs vår ståtliga geologiska formation, Helsingborgs ”ryggrad”, som också är stadens kännetecken. Ursprungligen betydde ordet ”borg” eller ”burg” för övrigt ”brant klipphöjd” men har senare blivit synonymt med ”befästning” och ”stad”.

I foldern Landborgspromenaden – Vandringsled i Helsingborg (pdf, 3,8 MB) kan du läsa mer om vad du kan uppleva längs vägen. Du kan också hämta foldern på bland annat Helsingborg kontaktcenter.

Tillgänglighet

Framkomligheten för barnvagnar, rullstolar och rullatorer längs Landborgspromenaden varierar. En liten trappsymbol sitter på de Landborgspromenadenskyltar som är placerade före trappa eller brant parti utmed promenaden. Den södra sträckan, från Raus Kyrka till Kärnan, är framkomlig utmed långa etapper då promenaden här mestadels går längs gång- och cykelvägar. På några ställen finns trappor, brantare backar och grusade smala stigar. Den norra sträckningen av promenaden, från Kärnan till Sofiero slott, har flera trappor och backar.

I vår digitala karta över Landborgspromenaden hittar du alternativa, mer tillgängliga, vägar längs vissa sträckor och ser var det finns trappor och branta partier. Kartan visar också toaletter och parkeringar i anslutning till promenaden.

Skärmklipp av karta över Landborgspromenaden, med information om alternativa vägar, branta sträckor, trappor med meraVisa större karta

Från Raus Kyrka till Kärnan

Sträckan från Raus kyrka till Kärnan är ungefär åtta kilometer lång. Vid Raus kyrka har du dessutom möjlighet att vandra ut i Rååns dalgång med sitt omväxlande landskap av betesmarker, lövlundar, åkrar och våtmarker.

På promenaden in mot stadens centrala delar passeras flera natursköna områden såsom Ättekulla, Ramlösaravinen och Jordbodalen. Promenaden sträcker sig genom stadsdelen Söder och vidare till Kärnan.

Karta över Landborgspromenaden i Helsingborg, södra delen.
Karta över Landborgspromenaden i Helsingborg, södra delen.
Karta över Landborgspromenadens södra del. Kartan finns även i foldern. (Klicka för större bild.)

Se även information om:

Från Kärnan till Sofiero

Från Kärnan fortsätter vandringen norrut, genom vackra parker och skön natur, med den ständigt återkommande utsikten över staden och Öresund. Det vackra naturreservatet Pålsjö skog passeras innan promenaden slutar vid det välkända Sofiero slott i norr.

Sträckan från Kärnan till Sofiero är cirka sex kilometer lång.

Se även information om:

Karta över Landborgspromenaden i Helsingborg, norra delen.
Karta över Landborgspromenaden i Helsingborg, norra delen.
Karta över Landborgspromenadens norra del. Kartan finns även i foldern. (Klicka för större bild.)

Sammanfaller delvis med Skåneleden

Landborgspromenaden är skyltad och sammanfaller delvis med Skåneleden, där bland andra Kullaleden och Öresundsleden ingår. Se även information om Skåneleden och Kullaleden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.