Landborgspromenaden

Från Raus kyrka i söder, via stadskärnan, till Sofiero slott i norr, omfattar Landborgspromenaden flera olika miljöer och bjuder på en vacker promenad fylld av variation och fantastiska utsiktspunkter.

Guide Helsingborg

Landborgspromenaden är en av de rundturer, utställningar och sevärdheter som finns med i appen Guide Helsingborg. Appen hjälper dig att hitta runt, hitta rätt och få storyn bakom sevärdheterna. Upptäck appen Guide Helsingborg

Landborgen i Helsingborg har en unik naturgeografisk och kulturhistorisk bakgrund. Den höjer sig mellan 20 och 40 meter över havet och är resultatet av landhöjningen efter inlandsisens avsmältning.

Stora delar av Landborgen har aldrig bebyggts och utgör på så sätt ett sammanhängande grönt band av skogsdungar, åkermark och parker. Längs Landborgens branter med sina genomskärande raviner finns ett koncentrat av Helsingborgs historia samlat.

Välkommen att vandra längs denna ståtliga geologiska formation, Helsingborgs ”ryggrad”, som också är stadens kännetecken.

I foldern Landborgspromenaden – Vandringsled i Helsingborg (pdf, 3,5 MB) kan du läsa mer om vad du kan uppleva längs vägen. Du kan också hämta foldern på bland annat Helsingborg kontaktcenter.

Från Raus Kyrka till Kärnan

Sträckan från Raus kyrka till Kärnan är cirka åtta kilometer lång. Vid Raus kyrka har du möjlighet att vandra ut i Rååns dalgång med sitt omväxlande landskap av betesmarker, lövlundar, åkrar och våtmarker.

På promenaden in mot stadens centrala delar passeras flera natursköna områden såsom Ättekulla, Ramlösaravinen och Jordbodalen. Promenaden sträcker sig genom stadsdelen Söder och vidare till Kärnan.

Karta över Landborgspromenaden i Helsingborg, södra delen.

Karta över Landborgspromenadens södra del. Kartan finns även i foldern. (Klicka för större bild.)

Från Kärnan till Sofiero

Från Kärnan fortsätter vandringen norrut, genom vackra parker och skön natur, med den ständigt återkommande utsikten över staden och Öresund. Det välkända skogs- och naturområdet Pålsjö skog passeras innan promenaden slutar vid Sofiero slott i norr.

Sträckan från Kärnan till Sofiero är cirka sex kilometer lång.

Karta över Landborgspromenaden i Helsingborg, norra delen.

Karta över Landborgspromenadens norra del. Kartan finns även i foldern. (Klicka för större bild.)

Tillgänglighet

Framkomligheten för barnvagnar, rullstolar och rullatorer längs Landborgspromenaden varierar. Den södra sträckan, från Raus Kyrka till Kärnan, är framkomlig utmed långa etapper då promenaden här mestadels går längs gång- och cykelvägar. På några ställen finns trappor, brantare backar och grusade smala stigar. Den norra sträckningen av promenaden, från Kärnan till Sofiero slott, har flera trappor och backar.

I kartan som du hittar i foldern om Landborgspromenaden (pdf, 3,5 MB) har trappornas ungefärliga placering markerats som gula punkter.
Lyssna på broschyren om Landborgspromenaden

Sammanfaller delvis med Skåneleden

Landborgspromenaden är skyltad och sammanfaller delvis med Skåneleden, där bland andra Kullaleden och Öresundsleden ingår.