Natur- och kulturslingorna i Kattarp och Hasslarp

Natur- och kulturslingorna i Kattarp och Hasslarp går genom ett bördigt jordbrukslandskap på grusvägar, i åkerkanter och på stigar i lövskog. Slingorna har alltid någon av de två byarna som utgångspunkt. Kattarp, den gamla kyrkbyn och järnvägsknuten eller Hasslarp, det före detta brukssamhället med det ståtliga Folkets park.