Västrabyslingan – 4,5 kilometer

Vandringens vyer visar ett flackt och vidsträckt jordbrukslandskap. Här och var sticker gröna små öar upp i åkrarna. Det är mestadels märgelgravar, där man förr tog kalkrik lera för att bättra på åkerjordarna. Idag är de ofta vattenfyllda och viktiga tillflyktsorter för djur och växter. Den vilda naturen håller sig till åkerkanter, vattendrag, märgelgravar, alléträd och buskridåer.

Texten nedan utgår från att du vandrar medsols och startar vid Kattarps station, men du kan förstås börja din vandring var som helst längs slingan.

Västrabyslingan (lila) på en karta

Vi behöver ditt godkännande för att ta dig vidare

Den här delen av hemsidan visar innehåll från ArcGIS. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Vandringens vyer visar ett flackt och vidsträckt jordbrukslandskap. Här och var sticker gröna små öar upp i åkrarna. Det är mestadels märgelgravar, där man förr tog kalkrik lera för att bättra på åkerjordarna. Idag är de ofta vattenfyllda och viktiga tillflyktsorter för djur och växter. Den vilda naturen håller sig till åkerkanter, vattendrag, märgelgravar, alléträd och buskridåer.

I märgelgravarnas grönska kan både rapphöna och hare hitta mat, vatten och skydd. Buskarna längs gamla banvallen är ett populärt tillhåll för slättens fåglar och i alléträdens håligheter kan kajan bygga bo och skalbaggar föda upp sina larver. Lind och oxel är vanliga träd i traktens alléer. När de blommar blir det fest för pollen- och nektarätande insekter.

Trädklädda höjder på olika avstånd

När du går västerut från Kattarp syns trädklädda höjder på olika avstånd. Den närmaste är Turköpsskogen och ytterligare en bit bort ligger Svedberga kulle, båda med höga naturvärden. Här i väster låg på 1700-talet den stora gemensamma betesmarken Kulla fälad. Ända ut till Kullaberg sträckte den sig och många byar, bland annat Kattarp, samsades om betesmarken.

På 1700-talet stack Turköpsskogen och Svedberga kulle upp som öar med åker- och ängsmark omgivna av den stora fäladen. Idag ligger istället de trädklädda höjderna i ett hav av åkrar. Förklaringen till denna tvärvändning i brukandet av marken var att bönderna tidigare hade haft för dåliga redskap för att kunna plöja och odla upp de tunga, blöta lerjordarna. Åkrarna och inägorna låg därför på de lättare, sandiga markerna, som i Turköpsskogen och på Svedberga kulle. Men på slutet av 1800-talet kom effektivare jordbruksredskap, till exempel järnplogen, som gjorde att också de leriga, steniga betesmarkerna kunde omvandlas till bördiga åkrar. På kort tid förvandlades traktens blöta betesallmänningar till stora fält med vajande säd och rader med sockerbetor.

Skavebäcken rinner genom odlingslandskapet

Skavebäcken heter vattendraget som du passerar på din vandring. Bäcken har sin upprinning vid Väla och rinner via Ödåkra genom odlingslandskapet väster om Kattarp. Vid Rögle rinner bäcken ihop med Hasslarpsån och så småningom till Vege å och vidare ut i Skälderviken. Bäcken är påverkad av föroreningar från bebyggelse och jordbruk men är trots det viktig som ett naturligt stråk i åkerlandskapet där djur och växter kan söka skydd, hitta mat och förflytta sig. I Skavebäcken kan du hitta arter som signalkräfta, sjöfräken och vass.

Västraby station år 1938. Stationsbyggnaden är riven men spåren efter perrongen syns fortfarande och här finns en rastplats i lä från slättens vindar.
Västraby station år 1938. Stationsbyggnaden är riven men spåren efter perrongen syns fortfarande och här finns en rastplats i lä från slättens vindar.
Västraby station år 1938. Stationsbyggnaden är riven men spåren efter perrongen syns fortfarande och här finns en rastplats i lä från slättens vindar.

Strax söder om denna skylt kan du se Västrabys gamla statarlängor och en bit åt nordväst låg Västraby station. Idag är stationshuset borta men skylten med stationsnamnet finns kvar och det finns en fin plats för picknick. Järnvägsspåren från Kattarp till Höganäs och Mölle är numera upprivna och ersatta med en vandrings- och cykel- och ridled. Sträckan är tillgänglighetsanpassad och hänger ihop med Kullaleden, se kullaleden.se/kullarulla. Första stoppet är naturreservatet Svedberga kulle som ligger drygt 5 kilometer från Kattarps station. Vandringen kantas av slånbuskar och ett och annat äppelträd – kanske resultatet av äppelskruttar som slängts genom tågfönstret. På våren, när de täta slånbuskagen är vita av blommor och fåglarna sjunger sina serenader, är naturupplevelsen utmed den gamla banvallen som starkast. För den fågelintresserade bjuder vandringen på upplevelser året runt med sidensvans, näktergal och rödhake.

Vid slingans slut, när du återigen närmar dig Kattarp, passerar du platsen för Kattarps gamla mejeri, som slog upp portarna år 1900 och avslutade verksamheten 92 år senare. Byggnaden revs 2005 efter en mörk tid som huvudkvarter till MC-klubben Bandidos. De rivaliserande Hells Angels höll till i Hasslarp och stridigheterna mellan gängen kastade mörka skuggor över byarna under 1990-talet. Ett sorgligt slut för den vackra mejeribyggnaden där det producerats så mycket mjölk, grädde, smör och ost.

Mejeriet i Kattarp. På 1990-talet var det huvudkvarter för MC-klubben Bandidos. Rivaliserande Hells Angels höll till i Hasslarp. Byggnaden revs 2005.
Mejeriet i Kattarp. På 1990-talet var det huvudkvarter för MC-klubben Bandidos. Rivaliserande Hells Angels höll till i Hasslarp. Byggnaden revs 2005.
Mejeriet i Kattarp. På 1990-talet var det huvudkvarter för MC-klubben Bandidos. Rivaliserande Hells Angels höll till i Hasslarp. Byggnaden revs 2005.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.