Äppelskogsslingan – 1 kilometer

Äppelskogen har en egen historia som är nära förknippad med Kattarps utveckling som en järnvägsknutpunkt vid början av 1900-talet. År 1910 byggde Statens Järnvägar (SJ) sex hus och sjutton lägenheter här, ett stenkast från stationen, som ett eget litet miniatyrsamhälle för de anställda vid järnvägen. Husen revs i början av 1970-talet men kvar finns trädgårdarna med sina fruktträd för oss alla att glädjas åt.

Äppelskogsslingan (blå) på en karta

Äppelskogen är ett vackert utflyktsmål och en riktig oas för växter och djur. På vår och försommar kan du njuta av de blommande fruktträden och lökarna från de gamla trädgårdarna. Längre in på sommaren avlöser blommorna varandra, med arter som kärringtand, vitmåra, stenros och iris. Runt dagvattendammen står ett hav av prästkragar och rödklint. Alla dessa blommor lockar till sig humlor, bin och fjärilar. Hela 16 fjärilsarter är påträffade här, bland andra påfågelöga, ängsblåvinge och luktgräsfjäril.

Tågpersonalens bostäder i Kattarp byggdes 1919. Idag finns bara trädgårdarna kvar, i form av Äppelskogen.

Bland de gamla fruktträden och i busksnåren trivs också fåglarna. Så många som 25 fågelarter föder upp sina ungar här – vissa i holkar, andra i skydd av en buske eller i trädens håligheter och grenklykor. Att Äppelskogen är en så populär boplats beror på att det finns gott om mat, som insekter, frukter, frön och bär. Håll utkik och lyssna efter näktergal, gök, svarthätta och sparvhök.

Passa på att smaka äpplena på sensommaren och hösten. De tillhör oss alla!

Tar du tåget ut till Kattarps station ligger Äppelskogen på mindre än fem minuters gångväg norr om stationen. Vägen dit är plan och det går bra att ta sig fram med rullstol eller barnvagn. Vill du grilla går det bra, här finns en eldstad som är tillgänglighetsanpassad.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?