Gisela och Oscar Trapps minnespris

Varje år delar Kulturnämnden ut Gisela och Oscar Trapps minnespris till en person eller organisation som verkat för ett starkt kulturarv i Helsingborg. 2018 delas priset ut vid julmarknaden "Jul på Fredriksdal" den 8 december. Välkommen!

2018 års mottagare

Helsingborgs stads utmärkelse till minne av Gisela och Oscar Trapp 2018 tilldelas Camilla Bergvall, projektledare för historieprojektet Kvinnokarta Helsingborg.

Motiveringen lyder:

“Camilla Bergvall är initiativtagare och drivande kraft bakom Kvinnokarta Helsingborg. Med visionen att synliggöra de historiska kvinnorna i staden skapas kartor för stadsvandringar. Allt arbete sker i studiecirkelform där invånare tillsammans på ideell basis samlar och tillgängliggör information och kunskap om kvinnor i Helsingborgs historia. Med små medel engagerar projektet många människor i alla åldrar. Det bidrar till att fördjupa vår förståelse för, och synen på, vilka personer som har varit betydelsefulla. Sedan starten 2016 har Kvinnokarta Helsingborg vuxit till att även omfatta välbesökta föreläsningar. Camilla Bergvall och projektet Kvinnokarta Helsingborg bidrar på ett mycket betydelsefullt sätt till att väcka intresset för en tidigare ouppmärksammad del av stadens kulturarv.”

Utdelning av priset sker lördag 8 december klockan 15:30 under Jul på Fredriksdal.

Vad består utmärkelsen av?

Utmärkelsen består av ett diplom samt en prissumma som beslutas av kommittén, dock lägst 25 000 kronor.

Vem utser mottagare av priset?

Det är kulturnämnden som beslutar om vem eller vilka som tar emot priset. Kulturnämnden tar beslutet utifrån förslag från en särskilt utsedd kommitté.

Kommittén består av kulturnämndens ordförande (även ordförande i kommittén) och vice ordförande, kulturdirektören, chefen för Helsingborgs museer samt Stadsarkivarien.

Vem kan få priset?

Du som är verksam och bor i Helsingborg eller på annat sätt har kopplingar till staden. Samt organisationer som är verksamma med sin bas i Helsingborg eller på annat sätt kopplade till Helsingborg. Så här står det i stadgarna:

  • En person som bor i Helsingborg
  • En organisation som är verksam och har sitt säte i Helsingborg
  • En person eller organisation som har annan särskild anknytning till Helsingborg.

Tidigare pristagare

  • 2009: Möllevångsgillet i Helsingborg
  • 2010: Starke Tufves museum
  • 2011: Helsingborgstrafikens museiförening
  • 2013: Åsa Orrmell Vallåkra stenkärlsfabrik
  • 2014: Martha Vestin, regissör, författare och professor
  • 2016: Råå museum för fiske och sjöfart
  • 2017: Helsingborgs skolmuseiförening

Stadgar för Gisela och Oscar Trapps minnespris

Läs stadgarna i sin helhet här.