Gisela och Oscar Trapps minnespris

Varje år delar Kulturnämnden ut Gisela och Oscar Trapps minnespris till en person eller organisation som på ett utmärkande sätt för kulturarvet i Helsingborg framåt. Under 2019 kommer priset att delas ut på nationaldagsfirandet på Fredriksdal museer och trädgårdar 6 juni. Välkommen!

Gisela och Oscar Trapps minnespris tilldelas en person eller organisation för prisvärda insatser för kulturarvet i Helsingborg. Från och med 2019 har vi arbetat fram en ny process, vilken innefattar att allmänheten kan skicka in nomineringar.

2018 års mottagare

Helsingborgs stads utmärkelse till minne av Gisela och Oscar Trapp 2018 tilldelas Camilla Bergvall, projektledare för historieprojektet Kvinnokarta Helsingborg.

Motiveringen lyder:

”Camilla Bergvall är initiativtagare och drivande kraft bakom Kvinnokarta Helsingborg. Med visionen att synliggöra de historiska kvinnorna i staden skapas kartor för stadsvandringar. Allt arbete sker i studiecirkelform där invånare tillsammans på ideell basis samlar och tillgängliggör information och kunskap om kvinnor i Helsingborgs historia. Med små medel engagerar projektet många människor i alla åldrar. Det bidrar till att fördjupa vår förståelse för, och synen på, vilka personer som har varit betydelsefulla. Sedan starten 2016 har Kvinnokarta Helsingborg vuxit till att även omfatta välbesökta föreläsningar. Camilla Bergvall och projektet Kvinnokarta Helsingborg bidrar på ett mycket betydelsefullt sätt till att väcka intresset för en tidigare ouppmärksammad del av stadens kulturarv.”

Vad består utmärkelsen av?

Utmärkelsen består av ett diplom samt en prissumma.

Vem utser mottagare av priset?

Det är kulturnämnden som beslutar om vem eller vilka som tar emot priset.

Vem kan få priset?

Minnespriset tilldelas en person eller organisation som på ett utmärkande sätt för kulturarvet i Helsingborg framåt. Det kan vara en person som bor i Helsingborg, en organisation som är verksam och har sitt säte i Helsingborg eller en person eller organisation som har annan särskild anknytning till staden.

Nominera någon i din närhet till Gisela och Oscar Trapps minnespris

Gör din nominering här.

Sista nomineringsdag är 31 mars. Antal nomineringar per namnförslag är ingenting som påverkar beslutet.

Tidigare pristagare

  • 2009: Möllevångsgillet i Helsingborg
  • 2010: Starke Tufves museum
  • 2011: Helsingborgstrafikens museiförening
  • 2013: Åsa Orrmell Vallåkra stenkärlsfabrik
  • 2014: Martha Vestin, regissör, författare och professor
  • 2016: Råå museum för fiske och sjöfart
  • 2017: Helsingborgs skolmuseiförening
  • 2018: Camilla Bergvall, projektledare för historieprojektet Kvinnokarta Helsingborg

Stadgar för Gisela och Oscar Trapps minnespris

Läs stadgarna i sin helhet här.