Skyddsjakt

Om du ser ett skadat eller sjukt djur på stadens mark kan du kontakta Helsingborg kontaktcenter. Hör också av dig till oss om du sett råttor i stadens parker och grönområden.

Om du kör på ett större djur är du skyldig att ringa polisen och rapportera. Du ska också markera var du har kört på djuret.

Anmäl skadade eller sjuka djur på stadens mark

Huvuduppgiften för Helsingborgs stads skyddsjägare är att ta hand om skadade och sjuka djur på stadens mark i de fall djuren inte går att rädda. Det kan till exempel handla om påkörda djur eller kaniner med kaninpest, som tidvis är vanligt i Helsingborg. Genom att kontakta Helsingborg kontaktcenter gör du djurets lidande kortare och hjälper oss också att minska risken för att smittor förs vidare.

Du kan anmäla skadade djur direkt på webben via e-tjänst. Du kan också kontakta Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00.

Anmäl råttor i stadens parker och grönområden

Råttor är inte direkt farliga, men många upplever dem som obehagliga särskilt om de är många till antalet. Kontakta Helsingborg kontaktcenter om du upptäcker råttor i parker och grönområden. Vi har avtal med skadedjurssanerare som hjälper oss i de områden där det är och har varit problem med råttor. Läs mer om råttor i stadsmiljön.

Ingen skyddsjakt på störande fåglar

I Sverige har vi en jaktlagstiftning som anger hur jakten på vilda djur får ske. Vissa saker måste vara uppfyllda för att du ska få jaga, allmänna jakttider och hänsyn till vissa perioder då en del djur är skyddade och därför inte får jagas. Undantag från detta kan ges bland annat av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet.

Det är förbjudet att riva ner bon, skjuta fåglar, förstöra viloplatser eller på annat sätt störa fåglarna (artskyddsförordningen 2007:845). Detta kräver tillstånd, vilket aldrig lämnas under häckningsperioden. Dispens kan även ges från detta förbud om det finns fara för allvarlig skada på egendom eller för omfattande utbrott av sjukdom.

Skränljud och spillning bedöms sällan som en olägenhet för människor. Detta enligt domar i mål som rör störande fåglar. Detta är en av anledningarna till varför ingen skyddsjakt på fåglar sker på stadens mark.