Så fattar kommunen beslut

Landet Sverige är uppdelat i 290 kommuner. Vi betalar pengar till den kommun vi bor i. Det kallas kommunalskatt.

Vi får också vara med och bestämma

hur kommunen ska använda pengarna.

Det gör vi när det är val i kommunen

genom att rösta på de politiker

som vi vill ska bestämma i kommunen.

Det är val i kommunen vart fjärde år,

då är det val till kommunfullmäktige

På samma gång väljer vi politiker

till riksdagen och landstinget.

Kommunfullmäktige

De politiker som vi väljer

är med i kommunfullmäktige.

När vi röstar bestämmer vi

hur många politiker från varje parti

som ska vara med i kommunfullmäktige.

Det parti som får flest röster

får flest politiker i kommunfullmäktige.

I kommunfullmäktige i Helsingborg finns 65 politiker.

Kommunfullmäktige har möte en gång i månaden

och då får alla komma och lyssna.

Kommunfullmäktige pratar om sådant som är viktigt för Helsingborg .

De bestämmer till exempel hur kommunen ska använda pengarna

och vad som ska hända i kommunen i framtiden.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av politiker

som bestämmer om många saker.

och kontrollerar så att det som har bestämts blir gjort.

Politikerna i kommunstyrelsen tar reda på fakta om sådant

som kommunfullmäktige ska bestämma om.

Sedan föreslår de hur kommunfullmäktige ska bestämma.

Kommunens nämnder

Kommunens nämnder består av politiker

som bestämmer olika saker.

Till exempel bestämmer en nämnd om hur det ska vara i skolan

och en annan nämnde bestämmer om hur gamla människor ska få hjälp.

Politikerna i nämnderna bestämmer

hur det ska fungera inom deras område.

Men det är de som arbetar inom kommunens olika förvaltningar

som ser till så att det blir som politikerna bestämt.

Alla ska få veta och tycka

Politikernas arbete är offentligt.

Det betyder att alla ska få veta vad politikerna bestämmer.

Du kan få läsa protokollen.

Protokoll är anteckningar

där det står vad politikerna bestämt.

Protokollen finns i Rådhuset.

Alla som bor i kommunen

kan ge förslag till politikerna.

Du kan ringa, skriva eller skicka e-post med ditt förslag.

Du kan klaga

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du klaga.

Då ska du tala med den som har fattat beslutet.

Kommunens pengar

Det kostar mycket pengar

att sköta en kommun.

Helsingborg s kommun använder 5 miljarder kronor varje år.

Mest pengar går till skolan

och till omsorg om gamla människor

och till personer med funktionsnedsättning.

Kommunen får sina pengar från människorna

som bor i Helsingborg .

Vi betalar alla skatt till kommunen.

Kommunen får också in pengar från avgifter.

De som har barn på dagis

eller fårTill exempel betalar de som har barn på dagis, får h barnomsorg,

hemtjänst och sophämtning för de tjänsterna.

Regeringen ger också bidrag till kommunerna.

Statsbidrag kallas det och är pengar.