Sociala medier

Helsingborgs stad är aktiv på flera sociala plattformar såsom Facebook, Twitter, Youtube och Instagram.  

Viktigt att veta när du pratar med oss på sociala medier

I våra sociala medier informerar vi om Helsingborgs stads verksamhet. När du kommenterar våra inlägg innebär det att du publicerar dina och eventuellt andras personuppgifter. Observera att det du skriver i våra sociala medier alltid överförs till tredje part (det vill säga det företag/organisation som driver det sociala mediet). Ofta innebär detta också att dina personuppgifter överförs till USA.

Inlägg och kommentarer blir också allmänna handlingar hos Helsingborgs stad.

Våra riktlinjer

Vi är måna om att alla håller en god ton mot varandra i våra sociala medier. Personliga påhopp och kränkningar kommer tas bort. Om du upptäcker kränkande innehåll kan du anmäla det till kontaktcenter@helsingborg.se. Du kan också använda kanalens egen funktion för att anmäla detta.

Det är inte tillåtet att skriva ut sekretessbelagda uppgifter. Tänk efter innan du delar information öppet, skriv inte ut personuppgifter, telefonnummer eller annat material som kan vara känsligt.

Vi behandlar aldrig personärenden via sociala medier utan hjälper dig vidare till rätt person eller verksamhet inom staden.

Lägg inte upp bilder eller videos om du inte har rättigheter till dem.

Lägg inte upp bilder eller video på personer om du inte är säker på att det är okej för personer som syns i bild eller i en video. Om du själv syns någonstans där du inte har gett ditt godkännande, kontakta oss på kontaktcenter@helsingborg.se

Spam är inte tillåtet och upprepade inlägg kommer att tas bort.

Rena reklaminlägg från företag är inte okej och kommer att tas bort vid publicering.

Inlägg som görs ska vara relevanta för Helsingborgs stad. Irrelevanta inlägg kommer att tas bort. Om du lägger upp ett inlägg med en länk eller kommenterar genom att länka till en tidningsartikel, facebookinlägg eller liknande vill vi att det tydligt framgår varför du lägger in länken.

Helsingborgs stad är aktiv på flera sociala plattformar såsom Facebook, Twitter, Youtube och Instagram

  • Helsingborgs stad på Facebook: På stadens Facebooksida publicerar vi information som kan vara relevant och intressant för dig som invånare. Här kan du både kommentera inlägg och skicka privata meddelanden till oss. Dina ärenden hanteras av Helsingborg kontaktcenter.
  • Helsingborgs stad på Twitter: På vårt twitterkonto publicerar vi nyheter, pressmeddelanden eller lägger ut viktig information vid exempelvis en krissituation.
  • Helsingborgs stad på Instagram: Här visar vi bilder från Helsingborg och på människor som lever och verkar här. Du kan också bidra med egna bilder till kontot.
  • Helsingborgs stad på Youtube: Här publicerar vi filmklipp från staden. Det kan handla om allt ifrån informationsfilmer till nedslag i någon av våra verksamheter.
  •  Jobba i Helsingborgs stad på Instagram: På det här kontot får du följa en medarbetares vardag under en vecka. Kontot är ett så kallat stafettkonto.