Sociala medier

Helsingborgs stad är aktiv på flera sociala plattformar såsom Facebook, Twitter, Youtube och Instagram.  

Helsingborgs stad på Facebook: På stadens Facebooksida kan du ställa frågor eller kommentera inlägg som görs. Dina frågor besvaras av Helsingborg kontaktcenter.

Helsingborgs stad på Twitter: På vårt twitterkonto publicerar vi nyheter, länkar till pressmeddelanden eller lägger ut viktig information vid exempelvis en krissituation.

Jobba i Helsingborgs stad på Instagram: Det här kontot hanteras av stadens medarbetare där du under en vecka får följa en medarbetares vardag.

Helsingborgs stad på Instagram: Här kan du ta del av nyheter och annat smått och gott om Helsingborgs stad och Helsingborg.

Helsingborgs stad på Youtube: Här publicerar vi filmklipp från staden. Det kan handla om allt ifrån informationsfilmer till nedslag i någon av våra verksamheter.

Viktigt att veta när du pratar med oss på sociala medier

När Helsingborgs stad använder sociala medier har vi chansen att kommunicera med dig på ett mer direkt och lätt sätt än vad vi tidigare har kunnat. Det tycker vi om! Men det ställer vissa krav på hur vi förhåller oss till detta ”nya” sätt att föra dialog. Men det ställer också krav på dig och hur du agerar.

  • Dina inlägg och kommentarer betraktas som en allmän handling och kan komma att diarieföras.
  • Det är inte tillåtet att skriva ut sekretessbelagda uppgifter eller att kränka någon. Vi är måna om att alla håller en god ton. Om du upptäcker kränkande innehåll kan du anmäla det till kontaktcenter@helsingborg.se. Du kan också använda kanalens egen funktion för detta.
  • Var försiktig när du delar information, personuppgifter eller annat material som kan vara känsligt.
  • Spam är inte tillåtet och upprepade inlägg kommer att tas bort.
  • Reklam från företag är inte okej och kommer att tas bort vid publicering.
  • Inlägg som görs ska vara relevanta för Helsingborgs stad. Irrelevanta inlägg kommer att tas bort.
  • I våra sociala medier informerar vi om Helsingborgs stads verksamhet och här behandlas personuppgifter. När du kommenterar våra inlägg innebär det att du publicerar dina personuppgifter. Inlägg och kommentarer blir allmänna handlingar hos staden. Så behandlar Helsingborgs stad personuppgifter.