Sociala medier

Helsingborgs stad är aktiv på flera sociala plattformar såsom Facebook, Twitter / X, Youtube och Instagram.  

Viktigt att veta när du pratar med oss på sociala medier

I våra sociala medier informerar vi om Helsingborgs stads verksamhet. När du kommenterar våra inlägg innebär det att du publicerar dina och eventuellt andras personuppgifter. Observera att det du skriver i våra sociala medier alltid överförs till tredje part (det vill säga det företag eller den organisation som driver det sociala mediet). Ofta innebär detta också att dina personuppgifter överförs till USA.

Inlägg och kommentarer blir också allmänna handlingar hos Helsingborgs stad.

Våra riktlinjer

Vi är måna om att alla håller en god ton mot varandra i våra sociala medier. Inlägg eller kommentarer som innehåller rasism, hot, personliga påhopp och kränkningar kommer att tas bort. Om du upptäcker kränkande innehåll kan du också använda kanalens egen funktion för att anmäla detta.

Det är inte tillåtet att skriva ut sekretessbelagda uppgifter. Tänk efter innan du delar information öppet, skriv inte ut personuppgifter, telefonnummer eller annat material som kan vara känsligt.

Vi behandlar aldrig personärenden via sociala medier utan hjälper dig vidare till rätt person eller verksamhet inom staden med ditt ärende. Vi tillåter inte att personärenden diskuteras öppet i sociala medier, oavsett om det gäller dig själv eller någon annan.

Vi tillåter inte publicering av ryktesspridning eller falsk information, varken som inlägg, kommentarer, delningar eller länkningar. Alla länkningar till obekräftad eller vilseledande information kommer att tas bort.

Lägg inte upp bilder eller videos om du inte har rättigheter till dem.

Lägg inte upp bilder eller video på personer om du inte är säker på att det är okej för personer som syns i bild eller i en video. Om du själv syns någonstans där du inte har gett ditt godkännande, kontakta oss på kontaktcenter@helsingborg.se

Spam är inte tillåtet och upprepade inlägg från samma användare kommer att tas bort.

Reklaminlägg som görs från företag eller organisationer är inte okej och kommer att tas bort vid publicering.

Inlägg som görs ska vara relevanta för Helsingborgs stad. Irrelevanta inlägg kommer att tas bort. Om du lägger upp ett inlägg med en länk eller kommenterar genom att länka till en tidningsartikel, Facebookinlägg eller liknande vill vi att det tydligt framgår varför du lägger in länken.

Att synas på bild eller film i våra sociala medier

Helsingborgs stad publicerar bilder och filmer i sociala medier för att informera om Helsingborg eller Helsingborgs stads verksamheter.

Den lagliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. För din trygghets skull vill vi informera dig om att en publicering innebär att dina personuppgifter sprids globalt till alla som tar del av bilden/filmen till exempel i sitt flöde på sociala medier.

Personuppgiftsansvarig är berörd nämnd inom Helsingborgs stad och du kan kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att få dina uppgifter rättade. Gäller det bilder eller filmer på stadens officiella Facebooksida, Twitterkonto, LinkedIn-sida eller Instagramkonto kontaktar du kommunstyrelsen@helsingborg.se Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på 042-10 50 00. Du har rätt att klaga till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Allmänna villkor och regler för att delta i stadens tävlingar i sociala medier

Genom att delta i våra tävlingar godkänner du tävlingsvillkoren och samtycker till att Helsingborgs stad får behandla dina personuppgifter. Läs mer om hur Helsingborg stad behandlar personuppgifter.

Om du vill dra tillbaka ditt samtycke ska du skicka ett privat meddelande till oss så raderar vi dina uppgifter från alla ställen de finns sparade i samband med din medverkan i tävlingarna.

Våra tävlingar arrangeras av Helsingborgs stad och inte av Facebook, Instagram eller annan social medieplattform. Tävlingarna är inte på något sätt sponsrade, främjade eller administrerade av det sociala mediet.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort och anmäla tävlingsbidrag som bedöms vara olagliga eller på annat sätt vara etiskt eller moraliskt stötande och bryter mot våra regler för sociala medier.

Vinnaren utses utav en jury hos Helsingborgs stad och dess beslut kan inte överklagas.

Pris eller vinst som delas ut i en tävling är personligt och kan inte överlåtas till någon annan eller bytas till kontanter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Vinnaren tillkännages via namn/profilnamn på den plattform där tävlingen hålls. Även eventuellt tävlingsbidrag i form av till exempel foto eller film kommer att publiceras.

Helsingborgs stad är aktiv på flera sociala plattformar såsom Facebook, Twitter / X, Youtube och Instagram

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.