DM – en innovativ mötesplats som förenar

En kombinerad stadsodling, kök, marknadsplats och mötesplats som skapas av invånarna i grannskapet – DM på Drottninghög är en unik gränsöverskridande satsning med utgångspunkt i att skapa en ”tredje plats”, det vill säga en plats där människor vistas, som inte är hemmet eller arbetsplatsen.

DM är ett tydligt exempel på social innovation. Social innovation definieras som nya tjänster, varor, metoder och arbetssätt som bidrar till ett inkluderande, välmående samhälle och som löser samhällsutmaningar på nya sätt. Vi behöver sociala innovationer för att vårt samhälle ska fortsätta att utvecklas och för att vi ska få fortsatt ekonomisk tillväxt. Varken näringsliv, offentlig sektor eller civilsamhället kan klara utmaningarna på egen hand, men tillsammans med de som berörs av utmaningarna kan man komma fram till nya och mer heltäckande lösningar.

Fröet för DM såddes 2019 när Helsingborg genom H22 öppnade upp staden för olika aktörer att testa nya lösningar som kan bidra till en bättre, mer hållbar och mer omtänksam stad med högre livskvalitet. En av de första och största aktörerna som ville vara en del av H22 satsningen var IKEA, som för första gången någonsin gick in i ett flerårigt samarbete med en hel stad. Efter inledande sonderingar med staden landade en del av satsningen på Drottninghög och en annan del i Oceanhamnen.

– När vi hittade platsen på Drottninghög blev det tydligt att vi ville ha ett socialt fokus eftersom vi ser att människor inte längre bara ser hemmet som det som är innanför väggarna. Hemmet är lika mycket det område man bor i. Att satsa tillsammans med staden och ha möjlighet att lära av och påverka utvecklingen i en hel stadsdel är otroligt värdefullt. När vi började arbetet med DM så pratade vi mycket om att utforska en mötesplats där man kan känna sig hemma, men som inte är hemmet, jobbet eller skolan. Det var en fantastisk möjligt att samarbeta med en stad och tillsammans möta gemensamma mål med social nytta som IKEA aldrig gjort tidigare, säger Anna-Carin Alderin, vd och projektledare för DM.

DM förenar stadsodling i liten skala med en levande marknadsplats där råvaror säljs och serveras i ett ”community kitchen” på platsen. Resultatet är en hållbar mötesplats som öppnar upp för egna initiativ, gemenskap och integration. Stora delar av konceptets innehåll kommer från områdets invånare själva, som efterfrågade mat, trygghet, kontinuitet och saker att göra – därav DM, som står för ”Do More”, men även kan utläsas som Drottninghög Market.

Genom att anställa lokalinvånare från grannskapet som stått långt ifrån arbetsmarknaden har DM samtidigt blivit ett slags jobbskaparprojekt. Totalt har över 50 personer varit anställda i verksamheten och några har tagit sig vidare på arbetsmarknaden. DM premiärlanserades på H22 City Expo, vilket satte hela konceptet på prov tämligen omgående.

– H22 City Expo var ett skyltfönster för att visa vad vi vill åstadkomma. Det är först nu vi kan börja testa olika koncept för att se vad som fungerar. Vi har byggt en fin grund tillsammans med staden och invånarna som vi bygger vidare på. Resan fortsätter och nu så får framtiden utvisa ifall detta är något vi kan skala upp och testa även på andra ställen runt om i världen, säger Anna-Carin Alderin.

I skrivande stund anordnas bland annat loppisar, danskurser, bingo och hantverkskurser av gästande aktörer. Förhoppningen är att DM ska bli en självklar mötesplats i grannskapet, med cirkulärt, organiskt och föränderligt innehåll som kan bidra till en mer omtänksam och levande stadsdel.

– DM är byggt på ett femårigt bygglov, vilket skapar förutsättningar för platsen och satsningen ska få tid att slå rot på området och i staden. För att lyckas med detta krävs fortsatt stark samverkan mellan staden och IKEA, där vi lägger gamla arbetssätt åt sidan för att bana väg åt en mötesplatstyp som fram tills nu saknats i staden. Och som dessutom utgör en stark potentiell dragningskraft till Drottninghög och nordöstra Helsingborg, säger Mikaela Åberg, bostads och projektchef på Helsingborgshem.

FAKTA

Utmärkande drag för social innovation enligt Vinnova:

  • Möter specifika, relevanta samhällsproblem och sociala behov.
  • För samman människor till gemensamt värdeskapande. För att identifiera problem och hitta nya lösningar involveras användare/ medborgare.
  • Förändrar beteenden och normer hos individer, organisationer och sam hällen.
  • Bidrar till samhällsnytta och kan visa på samhällsekonomiska vinster. Nya målgrupper nås och nya samarbeten mellan olika branscher skapas.

Läs mer: 

https://dmhbg.se/

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.