Unik musselodling mitt i stan – men går de att äta?

I Helsingborgs hamn guppar en unik musselodling under vattenytan. Över 60 invånare är involverade i havskolonin. Målet: att ta reda på om det går att äta musslor odlade i en urban hamn.

Musslor ligger i baljor och spannar med vatten. Flera händer håller musslor mellan fingrarna.

Helsingborg bygger om en av sina tidigare hamnar. Fruktkajer och varv blir bostäder, kontor och hotell. Några står redan klara, andra är på gång. Och mitt bland detta guppar en unik musselodling. Musslorna som klamrar sig fast vid långa band under ytan är några av de första som odlats mitt i en urban hamn.

Annelie Eckeskog är miljöstrateg och marinbiolog. Hon är anställd av Helsingborgs stad och ansvarig för projektet.

– Det började redan när vi planerade Oceanhamnen. Vi ville inte bara ha båtplatser, utan göra något mer. Vi har drygt fem kilometer kajkant där vi har tagit bort naturen för att bygga, det har varit stränder med grunda bottnar som inte finns längre. Det här är ett sätt att ge tillbaka till havet, säger hon.

Flera personer ligger på knä på en träflotte och tittar ner genom ett hål i mitten av den. Där under finns långa musselband som hänger ner i havet.
Musslorna odlas i smala nät som sänks ner i vattnet under en flotte.

Naturen kommer tillbaka till hamnen

Musselodlingen ingår i ett större sammanhang. Intill har staden anlagt ett konstgjort rev av stora stenblock, en kajkant med djurvänliga hålstrukturer och sommaren 2022, under H22, ställde staden upp ett tillfälligt akvarium för att sprida kunskap om havet.

– Alla projekt handlar om att vara en bättre granne till havet, att ta hand om det, hjälpa biodiversiteten och öka medvetenheten om hur havet mår, säger Annelie Eckeskog.

De första musslorna tog plats sommaren 2023. De hämtades från en av stadens kontrollpunkter i Öresund och stoppades i långa odlingsstrumpor. Det hade gått att vänta på att små mussellarver som flyter runt i havet skulle fästa av sig själva, men projektet är på två år och det tar tre till fyra år för dem att växa och bli stora.

Musslorna ska testas för miljögifter

Projektet löper fram till hösten 2024. Musslorna ska testas för miljögifter och genomgå alla livsmedelskontroller som krävs. En av de viktigaste sakerna i projektet är att ta reda på om det faktiskt går att äta musslor som odlats i just en urban hamn.

– Det finns gamla miljösynder i hamnen, men de har vi hanterat under bygget. Prover som vi tar på musslor på andra ställen ligger under gränsvärdena. Och genomströmningen av vatten är god, säger Annelie Eckeskog.

Flera personer står på en träflotte i vattnet nära kajkanten. Flotten omringas av trästaket och har en smal landgång in till land.
Oceanhamnen ligger precis i centrum av Helsingborg. Här har tidigare varit varv och flera olika hamnverksamheter. En bit bort trafikerar färjorna till Danmark. Hamnområdet genomgår just nu en enorm omvandling till havsnära stad med bostäder, kontor och serviceinrättningar.

Stort intresse – 65 invånare sköter odlingen

Men det är inte Helsingborgs stad själva som odlar. Det är det invånarna som gör. Långt fler än vad som fått plats har velat vara med och i dagsläget deltar 65 invånare. De ingår i odlingslag som delar på skötseln. En av de viktigaste uppgifterna är att rensa musselstrumporna från alger, som hämmar musslornas förmåga att filtrera vatten och växa.

– Den största gemensamma nämnaren är att alla älskar att äta musslor. Sen är det några som tycker det är spännande med havskolonin och några är dykare och allmänt intresserade av havsmiljön, säger Annelie Eckeskog.

Om projektet lyckas är tanken att bilda en havskoloniförening. Flera lämpliga odlingsplatser i den nya Oceanhamnen har redan pekats ut.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.