Helsingborg etablerar ett center för innovation

Nu är det dags att ta innovationssatsningen och lärdomarna från H22 vidare. Helsingborgs stad är redo för nästa steg i sin utvecklingsresa.
De välfärdsutmaningar som staden står inför behöver ses på med nya ögon för att hitta nya lösningar. Därför har man under våren etablerat en ny avdelning i staden, ett center för innovation.

En plats där nya initiativ kan få liv

Varför ett innovationscenter? Jo, center för innovation är en fysisk mötesplats i Oceanhamnen där vi i Helsingborgs stad vill kunna möta akademi, näringsliv och andra städer och vara en aktiv del av det nya innovationsdistriktet som också håller på att etableras. Det kommer att bli en mötesplats för innovationssamverkan där det kommer att ske bokade möten men också spontana möten, föreläsningar och workshops.

– Vi kommer stärka innovationskraften genom att utveckla det stadsgemensamma arbetet med innovationer för att tillsammans med andra aktörer hitta nya lösningar på våra välfärdsutmaningar. Vi samlar det här arbetet i ett center för innovation med placering i innovationsdistriktet i Oceanhamnen, säger Lisa Olsson, innovationsdirektör och ansvarig för innovationscentret i staden.

Så löser vi framtidens välfärdsutmaningar

Den ökande förväntan som finns på oss som stad och de komplexa samhällsutmaningar som vi står inför inom till exempel trygghet, sysselsättning, klimat och vård- och omsorg kan vi inte lösa enbart genom att utveckla och optimera det som vi redan gör idag. Vi behöver även transformera oss och använda innovation som medel för att hitta radikalt annorlunda arbetssätt och lösningar så att färre personer kan leverera samma, och bättre, kvalitet i framtiden, förklarar Lisa Olsson.

De arbetssätt och processer som togs fram under H22 kommer vi också att arbeta vidare med, exempelvis processer för hur staden kan agera testbädd för nya lösningar. Vi kommer att fortsätta att samverka med näringsliv, föreningsliv, invånare och akademi i nya typer av partnerskap för att lösa framtidens utmaningar och vi kommer att fortsätta att arbeta strukturerat med innovation ute på våra förvaltningar och bolag.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.