Helsingborgs stad ska testa robotiserad sophämtning

Bullrande sopbilar som blockerar gatan och avbryter sovmorgnar i ottan, så har sophämtningen sett ut länge. Nu vill Helsingborgs stad tillsammans med Robot Minds AB och Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) genomföra ett projekt där självkörande robotar hämtar soporna i stället. Helsingborgs stad får 2,8 miljoner kronor från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova för att prova självkörande robotar i sophämtningen.

Pengarna som projektet får ska användas till att utveckla en robot som klarar av att hämta sopkärl i vanliga avfallsrum och leverera dem till en uppsamlingsplats. Därifrån transporteras soporna av vanliga sopbilar till en återvinningsanläggning.

– Det ska bli oerhört spännande att få undersöka möjligheterna som robotar kan bidra till, säger Dennis Kerkhof som är projektledare i stadsförnyelseprojektet H+.

Läs mer om stadsförnyelseprojektet på H+ webbplats. 

Fördelarna med ett robotiserat hämtningssystem är att de boende slipper störas av bullrande och blockerande sopbilar. Det ska även minska utsläppen och minimera risken för olyckor. Den tilltagande urbaniseringen har resulterat i allt större mängder avfall i våra städer och mängderna förväntas fortsätta öka.

Försöket med robotiserad sophämtning i Helsingborg är världsunikt

Projektet ger oss möjlighet att utveckla ny teknik, skapa lösningar där robotar kan vara en del av den smarta staden, bidra till dess hållbarhet samt testa interaktion mellan robotar och människor i det dagliga livet, säger Elena Sjödin, grundare och VD på RobotMinds AB.

Det finns liknande projekt som handlar exempelvis om robotar som plockar upp sopor från gatan eller på stranden, mobila robotsoptunnor och sopsortering på återvinningsanläggningar med hjälp av AI. Men inga projekt handlar om sophämtning.

Projektet vill undersöka flera olika saker. Dels om det över huvud taget går att genomföra sophämtningen rent praktiskt, med den teknik och den infrastruktur som krävs. Dels om det går att genomföra med de lagar som finns i dag, eller om lagarna behöver uppdateras. Dels om det ger de boende några fördelar och om det bär sig ekonomiskt.

Dessutom finns det begränsade erfarenheter av att använda tjänsterobotar ute i staden och människor är ovana vid att samsas med dem i stadsrummet. Det är också en aspekt som ska undersökas.

Robottester visar vägen framåt

Roboten testas först i testmiljö och sen under verkliga förhållanden. Efter att testerna är genomförda ska sophämtningen optimeras med hjälp av sensorer i sopkärlen och en smart avfallshanteringsplattform. Med hjälp av det skulle robotarna veta när det är dags att tömma ett kärl.

I samband med robottestet vill Helsingborgs stad även utforska andra användningsområden för tjänsterobotar i staden. Det skulle kunna handla om att använda robotarna i skolan eller omsorgen när de inte är upptagna i soprummet.

Mer om projektet

Projektet kommer att pågå i två år från augusti 2023 till augusti 2025.

Läs mer om projektet ”avfallshantering med robotar” på Vinnovas webbplats. 

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.