Med verktyget ClimateOS får Helsingborgs stad bättre koll på hur vi kan minska utsläppen

Alla världens städer står inför liknande komplexa utmaningar och vi behöver på kort tid ställa om hela samhället. En stor del av världens befolkning bor i tätorter vilket gör att ökad trafik, trångboddhet och klimatproblem bara är några av de utmaningar som städer står inför.

Vi måste minska våra utsläpp i så stor utsträckning som möjligt.

Städer förbrukar över 65 procent av världens energi och står för mer än 70 procent av de globala koldioxid-utsläppen vilket gör att vi behöver hantera klimatutmaningarna på stadsnivå. Läs mer på Vinnovas webbplats. 

Helsingborg är en av 50 städer i världen som använder verktyget ClimateOS

Verktyget visar Helsingborgs stads utsläppsstatistik och prognosticerade utsläpp om det inte görs några åtgärder för klimatet. Det visar även hur utsläppen skulle kunna minska med olika åtgärder. Verktyget hjälper städer att simulera vilka effekter som olika åtgärder ger. Till exempel kan utsläpp inom olika sektorer kopplas mot näringslivet och ekonomi för att skapa ett helhetssystem. Helsingborg är en av 50 städer i världen som testar verktyget.

– Helsingborgs stad har använt ClimateOS i det arbete som pågår med att ta fram en ny klimat- och energiplan. Genom att synliggöra vilka behov som finns i staden sett till bland annat energiförbrukning och mobilitet, möjlighet till förflyttning och transport, kan vi tydliggöra olika sätt som vi kan tillgodose dessa behov på säger Milou Mandolin, miljöstrateg i Helsingborgs stad.

Helsingborgs stads klimat- och energiplan kan du ta del av på helsingborg.se. 

En ny klimatinvesteringsplan är på gång

– Helsingborgs stad jobbar tillsammans med ClimateView som äger verktyget för att ta fram en klimatinvesteringsplan. Det handlar om vilka investeringar som krävs för att uppnå klimatneutralitet, säger Milou Mandolin.

Läs om Helsingborgs stads löfte om klimatneutralitet till 2030 på helsingborg.se. 

Krävs ett högt tempo för att nå klimatmålen

– Det enkla men otroligt svåra svaret är att vi måste minska våra utsläpp i så stor utsträckning som möjligt. De utsläpp vi inte kan minska måste vi kompensera för genom tekniska och biologiska kolsänkor. Snabb omställning är ofrånkomligt vare sig vi förebygger de värsta klimateffekterna genom att ställa om till ett klimatneutralt Helsingborg eller tvingas anpassa oss efter effekterna av ett varmare klimat. Det kräver ett högt tempo och ett tydligt samarbete mellan näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle, säger Milou Mandolin.

Stadens klimatmål kan du läsa mer om på helsingborg.se. 

Om verktyget

ClimateOS bygger på forskning och statistik sett till potentiella utsläppsminskningar som resultat av olika åtgärder. Utsläppsstatistiken kopplad till Helsingborg är nationell data.

Verktyget ClimateOS används av flera verksamheter i Helsingborgs stad men främst av miljöförvaltningen. Samarbetet med ClimateView påbörjades 2021.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.