Forskningsprojekt banar väg för lokal rening av gråvatten

I RecoLab testas just nu ett nytt sätt att rena gråvatten. Om det faller väl ut kan det bana väg för mindre, fastighetsnära reningsverk. Det skulle göra det möjligt att bygga nya stadsdelar utan att bygga ut befintliga reningsverk.

Ashley Hall står i gula varselbyxor intill ett gäng vertikala rör i vad som ser ut som en stor maskinhall.
Ashley Hall på RecoLab. Foto: Amanda Haux, RecoLab

Ashley Hall är forskare på Lunds universitet. På uppdrag av Sweden Water Research och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) arbetar hon på en doktorsavhandling. Fokus ligger på hur man kan uppnå lägre koncentrationer av näringsämnen som kväve och fosfor i avloppsvatten som annars kan orsaka algblomning.

Mer specifikt handlar forskningen om hur källseparerat gråvatten kan möta reningskrav med hjälp av biologisk process (MBBR) i kombination med horisontella filter. För att utveckla ny kunskap och processer för decentraliserad gråvattenrening i växande städer har Ashley byggt en pilotanläggning i RecoLabs testbädd.

Lokala reningsverk kan avlasta de befintliga

Genom testbädden på RecoLab har Ashley tillgång till källsorterat gråvatten från tvätt, dusch och handfat i området Oceanhamnen i Helsingborg. Fördelen med att källseparera är möjligheten att rena gråvatten på plats i fastigheten. Med enkla lösningar kan denna typ av lokala reningsverk minska driftskostnaderna och bidra till att utveckla nya stadsdelar utan att överväldiga de redan existerande reningsverken.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.