Helsingborgs stad sparar miljoner på återbruk – satsar på innovationspiloten Haffa

För att nå klimatmålen så behöver Helsingborgs stad återbruka mer. Hur vi konsumerar och använder resurser påverkar klimatet på jorden. Att återbruka istället för att slänga och köpa nytt är ett sätt att minska vår klimatpåverkan.

Behöver du en skrivbordsstol? Kolla om du kan hitta stolen via Haffa.

Helsingborgs stad arbetar på olika sätt med att återbruka och återanvända prylar istället för att köpa nytt. Exempel på detta är att återanvända kontorsmöbler på arbetsplatserna, byggmaterial när staden bygger, lekställningar, gungor, bänkar med mera. Staden har även byggt om den gamla gympasalen i Gantofta till undervisningslokaler med hjälp av återbruksmaterial.

– Vi behöver göra något för att minska vårt avfall. Ett sätt är att återbruka, ett annat sätt är att dela produkter som inte används så ofta eller har en kort tidsbegränsning, säger Anders Ekdahl Ohlsson, handledare på arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad och en av dem som jobbar med projektet.

Innovationspiloten Haffa är ett nytt sätt att återbruka

Det finns en lokal kallad Återbruket där anställda kan lämna in och hämta kontorsmöbler så att till exempel en skrivbordsstol eller hylla kan användas på en annan arbetsplats. För att underlätta och göra det ännu enklare för stadens anställda att återbruka har Helsingborgs stad tagit fram innovationspiloten Haffa. Anställda kan använda Haffa via mobiltelefonen eller genom att logga in på datorn.

– Haffa är en del i att nå Helsingborgs klimatmål. Delvis genom att återbruka mer och återbruka mer effektivt. Det bidrar till att varan går direkt från kund till kund. Satsningen handlar också om delningsekonomi. Att vi genom Haffa kan låna produkter av varandra som kanske annars mesta delen av tiden ligger i förråd eller på hyllor. Genom att prylarna kan lånas mellan verksamheter kan vi spara både ekonomi och miljö. Redan idag finns det ju ofta på förvaltningsnivå bilpooler och cykelpooler. Med Haffa kan vi kanske få till detta i hela staden med fler produkter, säger Anders Ekdahl Ohlsson, handledare.

Detta vinner vi med att återbruka

– Det går i nuläget inte att säga hur mycket innovationspiloten Haffa kommer spara ekonomiskt, men med Återbrukets verksamhet sparade Helsingborgs stad över 1,5 miljoner kronor år 2019 genom att staden kunde återanvända möbler och prylar som annars skulle hamnat på tippen, säger Anders Ekdahl Ohlsson.

– När du köper en nyproducerad soffa bli det lika stor klimatpåverkan som om du istället köpte sex återbrukade soffor. På motsvarande sätt får du sju sängar eller nio matgrupper för samma klimatpåverkan om du väljer att köpa återbrukade saker istället för en ny produkt. Det är tunga skäl till att återbruka istället säger Emma Sjöberg, miljösamordnare på skol- och fritidsförvaltningen.

Om projektet

Haffa är en intern tjänst som är till för stadens personal och personal i stadens bolag. Prylarna är till för att användas på Helsingborgs stads arbetsplatser och får inte hämtas hem.

Haffa är en innovationspilot och projekt inom Helsingborgs stad. Projektet pågår sedan två år tillbaka och utvecklas fortfarande. Projektet startade i samarbete mellan skol- och fritidsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen. Sen anslöt sig fastighetsförvaltningen också. Målet är att få med alla stadens förvaltningar.

Mer information

Helsingborgs stads klimatmål kan du läsa mer om på helsingborg.se.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.