Helsingborgs stad värd för internationellt biokolsevent i juni

Oliver Geden, Klimatexpert och IPCC-författare

Klimatexperten och IPCC-författaren Oliver Geden bokad som en av huvudtalarna.

Hundratals internationella deltagare förväntas till ett fyra dagar långt program med både konferens, workshops och studiebesök när evenemanget The Biochar Summit går av stapeln på Clarion Hotel & Congress Sea U i Helsingborg i juni. Evenemanget samlar för första gången kommuner, företag, akademi och industri för fruktbara samtal och samarbeten kring potentialen med biokol.

Biokol har seglat upp som ett allt viktigare alternativ för att hindra uppvärmningen till 1,5 grader och samtidigt hantera jordens resurser hållbart. Nu samlas branschen i Helsingborg för att utbyta kunskap och hitta nya möjligheter kopplat till ökad användning. I Helsingborg är biokolsanläggningen en del i ett lokalt cirkulärt kretslopp där ris och grenar från stadens parker och invånarnas trädgårdar används. Vid produktionen binds koldioxid in i biokolet vilket ger minskade utsläpp i atmosfären, vilket i sin tur kan bidra till att begränsa den globala uppvärmningen.

Redan nu har cirka 200 personer anmält sig- till The Biochar Summit, och fler kommer det att bli. Arrangörerna hoppas på att samla totalt 400 personer och det står redan nu klart att det blir ett internationellt event. Bland dem som hittills har anmält sig finns representanter från bland annat Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien och Spanien. Och Norden förstås.

Deltagarna kommer att vara med och påverka den framtida användningen av biokol. Konferensen är tänkt att utgöra en plattform för framtida utveckling och samarbeten till gagn för både miljö och klimat, säger Eva Stål på NSR (Nordvästra Skånes Renhållning), som arbetar med eventet för Helsingborg stads räkning.

Ett bra evenemang är förstås ingenting utan intressanta talare, och den som besöker evenemanget i juni kan se fram emot att få lyssna på bland andra Dr Oliver Geden från German Institute for International and Security Affairs. Han var bland annat med och skrev den senaste IPCC-rapporten.

Dessutom har inte mindre än 72 personer tagit tillfället i akt att skicka in sammandrag av projekt eller forskning utifrån de fem teman som man valt att fokusera på; jordhälsa, urbana applikationer, material, kolsänka och lagstiftning. Utifrån det underlaget har Nordic Biochar Network, som är ett forskarnätverk för biokol, gjort en analys, och valt ut ett antal talare som ska få presentera sina arbeten på eventet.

The Biochar Summit pågår 12-15 juni där biokolskonferensen är den 13 och 14 juni. Den 12 juni arrangerar NSR:s kompetenscentrum RecoPark workshops där det också finns möjlighet för deltagarna att besöka stadens biokolsanläggning. Den invigdes 2022 och kommer att tillverka 1 500 ton biokol årligen. Den 15 juni erbjuds konferensdeltagarna en organiserad turné med besök på andra biokolsproduktionsanläggningar i Skåne.

The Biochar Summit är ett samarbete mellan European Biochar Industry, en europeisk branschorganisation för biokolsproducenter, Nordic Biochar Network och Helsingborgs stad.

Läs mer om eventet här: https://www.biochar-summit.eu/

Läs mer om Helsingborgs biokolsanläggning på NSR:s webbplats. 

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.