I Parken ska Helsingborg skapa framtidens stad

I februari öppnade Helsingborg ett helt nytt center för innovation – Parken. Här ska företag, akademi, civilsamhälle och andra förändringsaktörer mötas för att forma framtiden. ”Vi behöver jobba tillsammans över sektorsgränser för att skapa den smarta, hållbara och omtänksamma staden,” säger Lisa Olsson.

Två personer står i ett minglande folkhav, den ena med kopp och bakverk i handen. I bakgrunden en stor text som säger "Helsingborg".
Invigningen av Parken, Helsingborgs center för innovation.

Helsingborg står, precis som andra städer, inför en rad utmaningar. Det handlar om en komplex klimatutmaning, ett allt större omsorgsbehov, trygghetsproblematik och utmaningar med kompetensförsörjning.

Att fortsätta arbeta som vi alltid har gjort är inte hållbart.

– Vi ser att staden behöver transformeras på tre områden. Det handlar om grön, teknologisk och social transformation, där nya samverkansformer och innovationer kan vara nyckeln, säger Lisa Olsson, innovations- och transformationsdirektör på Helsingborgs stad.

En naturlig mötesplats för taggade aktörer

Det är därför Helsingborg öppnar ett nytt center för innovation, kallat Parken. Det ligger i Oceanhamnen, Helsingborgs nyaste stadsdel.

– Det finns en stor vilja till omställning hos näringsliv, föreningar, akademi och andra som driver förändring i samhället. Det finns många områden där vi kan samverka och därför behövs en mötesplats där vi kan jobba med frågorna. Parken blir också en naturlig del av Helsingborgs framväxande innovationsdistrikt. Staden behöver vara där näringsliv och akademi naturligt rör sig, säger Lisa Olsson.

I Parken sitter stadens avdelning för innovation och transformation. Och här finnas det också plats för offentliga aktörer, företag och akademi att mötas kring utmaningarna.

Parken invigdes den 15 februari.

En zebrarandig bil framför en byggnad med höga pelare och glasfasad
Fordonet e-Miles på plats utanför Parken, Helsingborgs center för innovation, under invigningen.

Ett 3D-printat fordon är först ut

På invigningen fanns också ett 3D-printat, eldrivet fordon från spanska e-Miles på plats. Det kan lastas framifrån och bakifrån med både människor och gods. Kanske en mobilitetslösning för framtidens städer. Under invigningen signerade Helsingborgs stad och Lunds universitet en avsiktsförklaring med företaget som utvecklat fordonet.

– Tillsammans med Lunds universitet vill vi utforska hur fordonet skulle kunna användas i stadens verksamheter. Det är ett bra exempel på när näringsliv, kommun och akademi kan jobba tillsammans för att lösa välfärdsutmaningarna, säger Lisa Olsson.

Just så är Parken tänkt att fungera, som en mötesplats där olika aktörer hittar varandra för att lösa framtidens utmaningar tillsammans.

Flera personer står på en låg scen inomhus, framför en applåderande publik, och fyrar av en konfettikanon
Parken invigdes i februari, med konfettikanon och signering av samverkansavtal.

Emissionsfria byggmaskiner och AI-driven skola

Sedan öppningen har det redan arrangerats en rad evenemang på Parken, bland annat en marknadsdialog med byggbranschen om hur man kan ställa om till emissionsfria arbetsmaskiner. Även utbildning kring AI-driven skola, klimatdialoger och en forskningskonferens har använt Parken.

Och mötesförfrågningarna fortsätter att rulla in.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.