Ny smart lösning ger Helsingborgs stad bättre koll på när gatorna behöver lagas

Helsingborgs stad har cirka 60 mil gator som regelbundet behöver underhållas. Normalt tar det cirka 45–48 veckor att inventera gatunätet. Tack vare utvecklingsingenjör Andreas Hall och hans smarta lösning tillsammans med Univrses och NSR kan staden inventera både snabbare och effektivare. Nu är det enklare att få reda på till exempel hål i gatan, övertäckta brunnar och om en väg behöver lagas.

Staden tar hjälp av en smart lösning monterad på NSR:s sopbilar för att hålla koll på och inventera stadens gator.
Staden tar hjälp av en smart lösning monterad på NSR:s sopbilar för att hålla koll på och inventera stadens gator.

Att göra en komplett inventering på traditionellt vis är väldigt ineffektivt. Det är lätt att missa ändringar i gatunätet och underlaget blir snabbt inaktuellt. En traditionell inventering är också kostsam att genomföra.

Inventerar med hjälp av sopbilar

Genom samverkan med Univrses och NSR inventerar staden numera kontinuerligt gatorna. Metoden att göra det på är att samla in data via mobiltelefoner placerade i framrutan på några av NSR:s sopbilar. Med den nya tekniken får staden in data som aldrig är äldre än två veckor och gatunätet inventeras dagligen.

–Vi får en så gott som heltäckande inventering av stadens gatunät. Det kan vara vissa platser där sopbilarna inte kör, men det inventeras på annat sätt. Vi har mobiltelefoner på 7 sopbilar idag, säger Andreas Hall utvecklingsingenjör på Helsingborgs stads stadsbyggnadsförvaltning.

Flera fördelar med nya metoden

Förutom att den nya metoden är tidsbesparande och kostnadseffektiv ger det möjlighet till riktade insatser utifrån vad som behövs göras. Samtidigt kan staden analysera hur gatunätet förändras över tid.

– Metoden fungerar väldigt bra. Staden vinner att kostnaden för inventeringen minskar från cirka 1,5–3 miljoner till under hälften. Vi får in väldigt mycket data som uppdateras kontinuerligt. Det gör att vi har möjlighet att ta itu med problem tidigare än vi annars skulle ha fått och kan därför åtgärda detta direkt. Tanken är att erbjuda de som bor och verkar i staden en ännu bättre stad, säger Andreas Hall.

Exempel på vinster är att staden kan göra underhållsåtgärder tidigare innan gatuskadorna inte är så omfattande. Då blir åtgärderna både enklare och billigare att genomföra. Metoden gör det också möjligt att samla in data om till exempel dagvattenbrunnar, hindrande växtlighet på trottoarer och gångbanor, renhållning av gatan och sneda skyltar. Data som samlas in kan även hjälpa andra verksamheter som exempelvis att NSRs sopbilar får en effektivare rutt eller att RSNV får in information om var det är svårt att ta sig fram.

Utvecklingsingenjör Andréas Hall på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad.
Utvecklingsingenjör Andréas Hall på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad.

Så kom Andreas Hall på lösningen bakom den smarta gatuskötseln

–Jag träffade representanter från ett företag som heter Univrses vid ett besök på Smart City World Expo i Barcelona 2019. När jag såg deras demo insåg jag omgående att detta var något som vi kunde ha stor nytta av i Helsingborg. Jag har tidigare varit gatuingenjör i Helsingborg och har jobbat med asfaltbeläggningar. Jag förstod att detta var ett system som vi verkligen behövde. Univrses visste att de hade en bra produkt, men de visste inte hur den kunde användas inom kommunal verksamhet.  Det var så samarbetet började, säger Andreas Hall.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.