Ett lokalt Parisavtal för logistiksektorn

Helsingborgsdeklarationen

Fler varor fraktas än någonsin tidigare samtidigt som behovet av den gröna omställningen blir allt mer akut. För att kunna nå klimatneutralitet inom en överskådlig framtid krävs smarta lösningar och en vilja i hela logistikkedjan att samarbeta på helt nya sätt. Det är utgångspunkten för Helsingborgsdeklarationen, logistiksektorns motsvarighet till Parisavtalet med sikte på klimatneutralitet år 2030. Målet är att Helsingborgsregionen ska bli Europas mest snabbrörliga och hållbara logistiknav, där akademi, politik, näringsliv och civilsamhälle alla sitter på viktiga pusselbitar.

Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar. Det finns få frågor som är lika angelägna för vår framtida välfärd och grön tillväxt står högt upp på agendan för beslutsfattare världen över. För att undvika de mest katastrofala klimateffekterna måste vi snabbt minska utsläppen av växthusgaser.

Under H22 City Expo, lanserades Helsingborgsdeklarationen och ledande företrädare för 44 stycken stora aktörer inom alla delar av logistikkedjan signerade deklarationen. Företag som Scania, Schenker, Nowaste Logistics, Skanska, PostNord TPL, Höganäs AB, Helsingborgs hamn, Catena Fastigheter och flera andra enades om gemensamma mål och samarbetsvilja för att möta klimatutmaningarna.

– De företag vi jobbar med har redan sina egna klimatmål och arbetar med egna mätningar och rapporter. Men vad skulle de vilja göra gällande klimatarbetet som de inte klarar att göra på egen hand? Där kommer Helsingborgsdeklarationen in som en neutral plattform för att föra ihop aktörer i hela logistikkedjan och hitta nya vägar framåt, säger Annette Melander Berg, näringslivsdirektör i Helsingborgs stad.

Helsingborgsdeklarationen lyfter fem strategiska omställningsområden med stark koppling till den gröna omställningen i olika delar av logistikkedjan:

  • Fossilfri energi,
  • smart och effektiv logistik,
  • teknik och infrastruktur,
  • förpackningslogistik,
  • cirkularitet, återbruk och återvinning

Dessa omställningsområden har valts för att fokusera på områden i klimatomställningen som ligger nära verksamheterna och är möjliga att påverka. Alla som ansluter sig till Helsingborgsdeklarationen har ambitionen att accelerera sin gröna omställning mot klimatneutralitet 2030. Styrkan är att agera tillsammans, i stort och smått och på alla nivåer i hela kedjan.

– Vi försöker få med aktörer i alla led. I några fall är det företag som är direkta konkurrenter, men som har ett gemensamt mål med klimatomställningen. Stadens roll som neutral aktör är avgörande för att föra samman dessa i ett kraftfullt nätverk, säger Annette Melander Berg.

De exponentiella klimatvinsterna är inte bara till gagn för Helsingborg, regionen eller klimatet i stort, utan kan även ge konkurrensfördelar, både i kampen om den kompetenta och allt mer medvetna arbetskraften och rent affärsmässigt då kunderna, i alla led,  i allt högre utsträckning efterfrågar hållbarhet.

I slutet av september samlades företrädare från företagen som ingår i Helsingborgsdeklarationen för att inleda samtalen kring hur de tillsammans kan accelerera klimatomställningen för såväl jordens som de egna verksamheternas bästa. Klimatomställningen ses som en affärsmöjlighet och en konkurrensfördel och målet är att sammantaget nå klimatneutralitet till 2030.

Nästa steg är att företagen ska placera sig själva i arbetsgrupper som delar utmaningar och som identifierat potentiella samarbetsområden där det finns stor potential. Det är områden kring till exempel ökad produktion av fossilfri energi, omställning till fossilfria transporter och laddinfrastruktur, logistiksynergier/smart samlastad logistik, samverkan för ökat nyttjande av investeringar, optimerad emballage och materialhantering i byggbranschen, ökad återvinning och cirkularitet för förpackningar och emballage inom bygg, industri och handel samt ökad återanvändning av byggmaterial.

FAKTA

  • 2022 vann Helsingborgsregionen bästa logistikläge på Intelligent Logistiks lista över Sveriges 25 bästa logistiklägen.
  • Sedan 2005 har Intelligent Logistik årligen listat Sveriges bästa logistiklägen, som en vägledning den som vill etablera ett centrallager för konsumtionsvaror i Sverige.
  • Listan kombinerar hårda kriterier som infrastruktur, godsflöden, marktillgång, logistikstock och etableringar med mjukare värden som tillgång till logistikkompetens och regionalt samarbetsklimat, och ger en bild av logistiksveriges utveckling över tid.

Läs mer:

https://foretagare.helsingborg.se

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.