När världen kom till Helsingborg

De utmaningar som Helsingborg står inför står också världens städer inför. Ett av huvudsyftena med H22 är att skapa långsiktiga internationella relationer för Helsingborg och de verksamheter som finns i staden. Dels för att ta del av lösningar som andra utforskar men också för att de bästa aktörerna runt om i världen ska vilja arbeta med, och satsa i Helsingborg. En stor del av arbetet har handlat om att öppna upp de europeiska och globala diskussionsrummen och se till att Helsingborg finns med på agendan.

Städer har makten att agera och driva på arbetet mot de globala målen för hållbar utveckling. Det var budskapet när UNECE, FN:s ekonomiska kommission för Europa, tillsammans med Helsingborgs stad bjöd in världens städer till H22 +50 Sessions – ett tvådagarsmöte under H22 City Expo om smarta, hållbara och inkluderande städer.

Många av dagens stora globala utmaningar kräver lokala lösningar. Under H22 +50 Sessions var målet att fokusera på hur enskilda städer kan arbeta mer effektivt med de globala målen för hållbar utveckling. Hit kom hundratals delegater från olika städer, länder och branscher tillsammans med representanter från internationella organisationer.

Städer är viktiga ledare i arbetet med hållbarhet och Agenda 2030. Där finns både de största utmaningarna och de största möjligheterna. Medelstora städer som Helsingborg har en unik potential att utforska nya och oväntade samarbeten mellan samhällets aktörer. H22 City Expo var en manifestation av det och därmed en perfekt arena för vår konferens säger Gulnara Roll, UNECE.

Sedan 2016 har Helsingborgs unika livskvalitetsprogram, som kopplar ihop miljömässig hållbarhet med folkhälsa, väckt internationellt intresse. Genom arbetet med programmet sätter man stadens livskvalitet i centrum och låter det bli en viktig gemensam nämnare och ett mått på hur staden och samhället utvecklas på ett hållbart sätt. Under H22 +50 Sessions diskuterades detta innovativa angreppssätt till att arbeta lokalt med de globala hållbarhetsmålen. Ämnet behandlades också tidigare under året i en rapport (Voluntary Local Review) som Helsingborg lämnade över till FN som en av fyra svenska städer.

Städer behöver dela med sig av verktyg och metoder som fungerar, fortsätter Gulnara Roll. Vi ser rapporten som bland andra Helsingborg har tagit fram som ett effektivt och inspirerande verktyg för att dela lokala lösningar i arbetet med Agenda 2030.

Efter H22 City Expo blev kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Peter Danielsson inbjuden att tala på en FN-konferensen High Level Political Forum i New York, för att dela med sig av Helsingborgs arbete med hållbarhet, skapa nya kontakter och utforska nya samarbeten för det fortsatta arbetet.

Att leda förändring

Under 2020 kom Helsingborg på andra plats i tävlingen European Capital of Innovation Awards (iCapital), något som positionerade Helsingborg som en av Europas mest innovativa städer. Under H22 City Expos första vecka samlades övriga finalister i Helsingborg för att nylansera Europakommissionens alumninätverk för iCapital. Flera paneldiskussioner och möten under expon blev starten på nätverkets framtida arbete för att dela kunskap och inspirera till innovation över hela Europa, ett sammanhang där Helsingborg spelade en stor roll under expon och därför har goda förutsättningar att vara en viktig spelare även framöver.

Helsingborg var också finalist i tävlingen European Green Capital 2021 och i april 2022 utsågs staden till att bli en av 112 städer att motta Europakommissionens stöd för att uppnå klimatneutralitet 2030. Totalt uppgår stödet som finansieras av Horizon Europe till 360 miljoner euro, en pott som Helsingborg nu kan ansöka om att ta del av i det fortsatta arbetet inom områden som forskning, innovation, mobilitet, energieffektivitet och grön stadsutveckling.

Med fler än hälften av Sveriges kommuner och 51 olika länder på plats, blev H22 City Expo en arena för att fortsätta driva på hållbar utveckling både på ett lokalt plan och internationellt. Det internationella arbetet har också resulterat i samarbeten med internationella universitet. Ett exempel är MIT (Massachusetts Institute of Technology) som är ett av världens mest innovativa universitet, vars forskningslabb Senseable City Lab arbetar tillsammans med Helsingborgs stad för att utforska och utveckla metoder för att stärka tryggheten i vår stad. Under H22 City Expo hölls flera gemensamma workshops på temat och samarbetet fortsätter nu till 2024.

– Vi är väldigt glada över att samarbeta med Helsingborgs stad för att analysera stadens upplevda trygghet”, säger Carlo Ratti från MIT Senseable City Lab. ”Genom att studera data från sociala medier och offentlig statistik kan vi upptäcka nya metoder för att förbättra förutsättningarna för en trygg stad”.

FAKTA

Under H22 City Expo öppnade Helsingborg upp för världen med:

  • Representanter från över 50 länder
  • Runt 300 möten, konferenser och föredrag
  • Många olika internationella nätverk som samlades bland annat Cleantech Scandinavia, EIT Urban Mobility, STRING, Region Skånes EU-politiska nätverk CPMR (Conference of Peripheral and Maritime Regions)
  • FN I New York och Genève tillsammans med Nordregio och tankesmedjan Global Utmaning

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.