Så ska en digital tvilling skapa en smartare stad

Världens städer står för den stora merparten av världens energiförbrukning och ungefär samma andel koldioxidutsläpp. Men städerna är inte bara en del av problemet utan också en del av lösningen. Med smart planering och förståndiga åtgärder bidrar städerna till att minska utsläppen och anpassa sig till klimatförändringarnas effekter.

Som en del i klimatarbetet har Helsingborg tillsammans med Lunds universitet/Campus Helsingborg tagit fram en så kallad digital tvilling, en digital karta i vilken man kan simulera trafikflöde och med hjälp av statistik och i förlängningen realtidsdata planera trafikflöden och följa transporter över tid.

Via kartan ska man kunna följa varje fordon, se vart de ska och var de kommer ifrån. Med hjälp av den digitala tvillingen går det att simulera trafikflödet i staden och på så sätt lära sig mer om hur det ser ut.

Bättre koll på transporterna med digital tvilling

– Tanken är att vi efter hand ska få in allt mer transportdata i den digitala tvillingen och därmed kunna förstå hur flödena ser ut och kunna simulera olika typer av åtgärder för att se vilken effekt de har, säger Jan Magnusson, avdelningen för näringslivs- och destinationsutveckling i Helsingborgs stad. Fördelarna med att göra simuleringar i en digital tvilling är att man kan få ett bättre beslutsunderlag och laborera med många fler alternativ.

– Ett exempel är att samlasta, säger Jan Magnusson. Tänk dig att en och samma butik får tre olika leveranser under samma dag. En kommer med Schenker, en med DHL och en med PostNord. Om man kan hitta en modell för att samlasta så hade det bara behövts en bil in i city till den adressen den dagen. Genom att kartlägga godsflödena i centrala Helsingborg får vi bättre kunskap om möjligheter och vägval.

Ska skapa Sveriges mest hållbara logistiknav

Digital tvilling är ett projekt inom ramen för Helsingborgsdeklarationen. Helsingborgsdeklarationen är en satsning som innebär att staden tillsammans med över 50 aktörer från hela logistikkedjan tar sikte på att Helsingborgsregionen ska bli Europas mest snabbrörliga och hållbara logistiknav.

Läs mer om Helsingborgsdeklarationen: Helsingborgsdeklarationen | Företagare Helsingborg

Se film
Se film om smarta transporter i city med en digital tvilling.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.