Hur gör jag för att få flytta in på vårdboende?

Vårdboende beviljas personer som på grund av fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning har omfattande behov av tillsyn och omvårdnad dygnet runt. Vårdboende beviljas först när hemtjänstinsatser bedöms vara otillräckliga. Vid bedömning vägs även trygghetsaspekten in. Enbart hög ålder är inte tillräcklig grund för rätten till vårdboende

Vill du flytta in på ett vårdboende tar du kontakt med Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00. Du får tala med en biståndshandläggare som utreder ditt behov av hjälp och stöd. Om din ansökan blir godkänd blir du erbjuden en plats på ett av stadens vårdboenden inom tre månader.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?