Kan jag som anhörig övernatta på vårdboendet?

Vi strävar efter att så långt som möjligt jämställa vårdboenden med ordinärt boende. Därmed är det i första hand en fråga för hyresgästen själv besluta om övernattningar för anhöriga. Vi har inga principiella invändningar och kan vi så försöker vi underlätta anhörigas besök. Ibland kan dock utrymmesbrist ställa hinder i vägen och i andra fall kan själva vårdsituationen ställa till problem.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?