Måste jag tacka ja till det vårdboende som jag har beviljats plats på?

Vi försöker i möjligaste mån tillgodose önskemål och plats på ett särskilt vårdboende, men när det inte är möjligt beviljas du plats på ett annat av stadens vårdboende. När du har fått en plats och flyttat in, kan du anmäla önskemål om att få byta vårdboende. Skulle du däremot tacka nej till den plats du har fått skickas ditt ärende tillbaka till biståndshandläggare och du tas ur boendekön.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?