Trygghetslarm

Trygghetslarm är en tjänst som du kan ha i ditt hem för att kalla på hjälp vid oförutsedda situationer. Det gör att du kan känna dig tryggare i din bostad. Trygghetslarmet fungerar inte utanför din bostad. Behöver du ett trygghetslarm som fungerar i din närmiljö utanför bostaden kan du komplettera med ett mobilt trygghetslarm.

Till trygghetslarmet får du välja ett armband eller ett halsband med larmknapp. Om något skulle hända och du behöver hjälp trycker du på larmknappen. En signal går då direkt till larmcentralen och du kan prata med larmcentralens personal via trygghetslarmets inbyggda högtalare. Larmcentralen pratar med dig om ditt hjälpbehov. Tillsammans kommer ni överens om vad de behöver hjälpa dig med i den aktuella situationen. Om det behövs kommer omvårdnadspersonal från hemvården hem till dig inom 30 minuter.

Det kommer inte en sjuksköterska eller läkare, utan du måste själv ta kontakt med sjukvården om du behöver det.

Larmets funktion kontrolleras kontinuerligt. Du kan använda larmet dygnet runt, men tänk på att larmet inte fungerar utanför din bostad.

För att få trygghetslarmet installerat krävs att du lämnar ut en nyckel till din bostad och tillåter att ett digitalt lås installeras, så att hemvården kan komma in om du larmar. Du behöver inte ha fast telefoni i bostaden för att koppla upp larmet utan det kopplas upp mot stadsnätet eller mobila nät beroende på vilken anslutning du har i din bostad.