Äldreomsorg och senior

Du som är äldre

kan får stöd och hjälp av Helsingborgs kommun.

Vi hjälper dig att hitta det stöd

du behöver för att kunna

bo kvar hemma och känna dig trygg.

Här kan du läsa om vilken hjälp du kan få

och vem du ska prata med.

Helsingborg kontaktcenter

Om du vill ha mer information

om vård och omsorg,

kan du kontakta Helsingborg kontaktcenter.

Det finns personal du kan prata med

och häften du kan ta med dig hem.

Du kan både ringa och besöka oss.

Du når oss på telefon:

042 – 10 50 00.

Vi finns på:

Helsingborg kontaktcenter

Stortorget 17.

Helsingborg kontaktcenter

kan till exempel hjälpa dig med:

 • Kontakt
  Vi hjälper dig att komma i kontakt
  med den person eller
  verksamhet som du behöver.
 • Information
  Vi ger dig information om
  den hjälp och stöd som du kan få.
 • Trygghetslarm
  Ett trygghetslarm är ett larm
  du kan ha i hemmet
  för att kunna kalla på hjälp
  om något skulle hända.
  Vi hjälper dig att
  ansöka om ett trygghetslarm.
  Läs mer om trygghetslarm.

Hemvård

Om du har svårt för att

klara dig själv i hemmet

kan du få hemvård.

Hemvård kallas ibland

hemtjänst.

I Helsingborg är hemvården

uppdelad i två delar:

omsorg och hemservice.

Du ansöker om omsorg

och hemservice var för sig.

Du kan läsa mer om hemvård här.

Boende för äldre

I Helsingborg finns det

många olika boenden för äldre.

Här hittar du information om

vårdboende, trygghetsboende och

korttidsenheter.

Du kan också läsa om

vad det kostar och hur

du ansöker.

Läs mer om boende för äldre.

Fixartjänst

Du som fyllt 70

kan få hjälp med

en del saker i hemmet.

Det kallas för fixartjänst.

Fixartjänst är till för att

minska antalet

fallolyckor i hemmet.

Läs mer om fixartjänst.

Avgifter

För att kunna få

vård och omsorg

måste du betala en avgift.

Avgift är det samma som kostnad.

Hur mycket du måste betala

beror på hur mycket pengar

du får varje månad.

Här kan du se maxkostnaden
för alla tjänster vi erbjuder
.

Du betalar aldrig mer än

maxkostnaden.