Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp från Helsingborgs stad. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Du som en funktionsnedsättning

kan få hjälp med olika saker.

Till exempel med din bostad,

en personlig assistent eller med arbete

och saker att göra på fritiden.

Gruppbostad

I en gruppbostad finns personal

som kan hjälpa dig på dagen och på natten.

I en gruppbostad finns flera små lägenheter.

Där finns också rum som du delar med andra.

Köket och tv-rummet är sådana rum

som du delar med de andra.

Servicebostad

Servicebostäder är lägenheter

som finns i vanliga bostadshus.

I servicebostaden finns service

och personal som är till för dig som bor i huset.

Korttidsboende

Korttidsboende är en plats

dit du kan få komma för en kortare tid.

Bygga om i din bostad

Du kan få olika hjälpmedel

som gör att du lättare kan bo kvar i din egen bostad.

Kommunen kan i vissa fall bidra med pengar

för att bygga om i din bostad.

Kanske vill du göra dörrarna bredare

eller ha en ramp utanför dörren.

Det kallas bostadsanpassning.

Vill du veta mer om bostadsanpassning

ska du ringa telefonnummer 042-10 50 00.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?