Funktionsnedsättning

Du som en funktionsnedsättning

kan få hjälp med olika saker.

Till exempel med din bostad,

en personlig assistent eller med arbete

och saker att göra på fritiden.

Gruppbostad

I en gruppbostad finns personal

som kan hjälpa dig på dagen och på natten.

I en gruppbostad finns flera små lägenheter.

Där finns också rum som du delar med andra.

Köket och tv-rummet är sådana rum

som du delar med de andra.

Servicebostad

Servicebostäder är lägenheter

som finns i vanliga bostadshus.

I servicebostaden finns service

och personal som är till för dig som bor i huset.

Korttidsboende

Korttidsboende är en plats

dit du kan få komma för en kortare tid.

Bygga om i din bostad

Du kan få olika hjälpmedel

som gör att du lättare kan bo kvar i din egen bostad.

Kommunen kan i vissa fall bidra med pengar

för att bygga om i din bostad.

Kanske vill du göra dörrarna bredare

eller ha en ramp utanför dörren.

Det kallas bostadsanpassning.

Vill du veta mer om bostadsanpassning

ska du ringa telefonnummer 042-10 50 00.