Tyck till om detaljplan för den tredje etappen av Oceanhamnen till och med 6 november

Detaljplanen för den tredje etappen av Oceanhamnen är på samråd mellan 12 oktober och 6 november 2020. Under tiden kan du ta del av förslaget på olika sätt. Du kan också lämna dina synpunkter på förslaget.

Området för detaljplanen för del av fastigheten ”Gamla staden 1:1, Söder 1:100 med flera, Oceanbadet, Oceanhamnen” omfattar fortsättningen på Redaregatan och marken västerut fram till Öresund samt Magasin 405 och det kommande Oceanbadet.

Visionsbild: Bebyggelse vid hamnbassängen (illustration: Horizone Studio) Visionsbild: Bebyggelse vid hamnbassängen (illustration: Horizone Studio)

Visionsbild: Bebyggelse vid hamnbassängen (illustration: Horizone Studio)

Visionsbild: Mobilitetshus med bland annat parkeringsplatser (illustration: Fojab Arkitekter) Visionsbild: Mobilitetshus med bland annat parkeringsplatser (illustration: Fojab Arkitekter)

Visionsbild: Mobilitetshus med bland annat parkeringsplatser (illustration: Fojab Arkitekter)

Karta över planområdet

Karta över planområdet. (stadsbyggnadsförslag och illustration: Karin Kasimir/SBF)

Vad tycker du?

Under samrådsperioden, 12 oktober – 6 november, kan du lämna synpunkter på förslaget. Skicka in dina skriftliga synpunkter till
stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se
eller
Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg.

Skriv diarienummer 941/2018 som rubrik i mejlet/brevet.

Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter om planförslaget under samråd eller granskning kan förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Ta del av förslaget till detaljplan

Ta del av detaljplanens handlingar

För att göra det lite lättare att ta till sig och förstå innehållet i detaljplanen har vi gjort en digital kartberättelse. Här väcks planen till liv i form av interaktiva kartor och bilder:

Kartberättelse om detaljplanen

Under samrådstiden kan du också ta del av handlingarna på stadsbyggnadsförvaltningen, Järnvägsgatan 22, i Helsingborg (vardagar klockan 08.00-16.30).

Samrådspromenader i Oceanhamnen

Som en del av samrådet ordnar vi två samrådspromenader i området:

 • onsdag 14 oktober klockan 17.00
 • torsdag 15 oktober klockan 17.00

På grund av covid-19 är antalet platser starkt begränsade (max 20 deltagare per gång). Du anmäler dig till kontaktcenter@helsingborg.se senast 13 oktober.

Under promenaden går vi runt och får en bild av hur det kommer att se ut i framtiden och vi berättar mer om detaljplanens utveckling och syfte. Den tar cirka en timme och börjar och slutar vid Pixlapiren på Oceangatan 2.

Planen i korthet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för stadsutveckling med bostäder, blandad stadsbebyggelse med centrumverksamhet, badhus, havsbad, idrottsanläggning, park, parkering och säkra gång- och cykelvägar. I detaljplanen ska prövning av omfattning och utformning ske utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv och utifrån de särskilda förutsättningar som finns i området.

Detaljplanen möjliggör:

 • fyra bostadskvarter med gröna, vindskyddade gårdar
 • butikslokaler på strategiska lägen i bottenvåningarna längs kajen och mot entrétorget, samt en större livsmedelsbutik,
 • badhus, Oceanbadet, med 50-meters bassäng, aktivitets- och familjebad,
 • idrottsanläggning, Oceanhallen, med plats för flera idrottshallar
 • bevarande av Magasin 405, som en plats för centrumverksamhet och mötesplatser och möjlighet till bostäder
 • parkeringshus, varav ett med mobilitetshubb som omfattar lastfar och Resursens hus
 • en park, Atlantparken, invid Öresund
 • torg vid entrén till Oceanbadet och Oceanhallen, platser längs kajen och vid Magasin 405
 • planskild gång- och cykelväg under Sjögatan/väg E4.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?