Ringstorp – Hagaplan, remiss till och med 220916

Bevarandeplanskommittén i Helsingborgs stad har beslutat att ta fram ett bevarandeprogram för Ringstorp – Hagaplan för att öka kunskapen och förståelsen för kulturmiljöer i området så att de kan utvecklas och bevaras. Vi har tagit fram ett förslag, som du är välkommen att lämna synpunkter på senast 16 september 2022.

Kulturmiljön i Ringstorp och Hagaplan visar hur området under de senaste 120 åren har ändrat karaktär från en agrart präglad fäladsmark till ett område med huvudsakligen villabebyggelse och moderna flerbostadsområden. Miljön präglas av olika typer av enbostadshus samt flerbostadshus med tidstypisk centrumanläggning, bibliotek och skola från 1960-talet samt en andra utbyggnad av flerfamiljshus under 2000-talet.

Lämna dina synpunkter senast 16 september 2022

Har du synpunkter eller värdefull kunskap om bebyggelsen och miljöerna i området? Då är du välkommen att skicka in dina synpunkter till oss senast 16 september 2022.

Bevarandeprogrammet för Ringstorp – Hagaplan finns både i en digital version och som ett pdf-dokument:

Du skickar dina synpunkter via e-post till biträdande stadsantikvarie Frida Johansson frida.johansson3@helsingborg.se eller med post till:

Kulturförvaltningen
Helsingborgs museum, att: Frida Johansson
251 89 Helsingborg

Tidplan för bevarandeprogrammet

Arbetet med att ta fram bevarandeprogrammet påbörjades 2021. En digital version av remisshandlingarna publicerades 2022. Bevarandeprogrammet är på remiss till och med 16 september 2022. Efter att synpunkterna har kommit in ska programmet bearbetas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut om att anta det.

Karta över området

Visa större karta