Övre Olympia och lasarettsområdet

Vi har tagit fram ett bevarandeprogram för Övre Olympia och lasarettsområdet för att öka kunskapen och förståelsen för kulturmiljöer i området så att de kan utvecklas och bevaras.

Bevarandeprogrammet för Övre Olympia och lasarettsområdet finns både i en digital version och som ett pdf-dokument:

Under hösten 2018 var förslaget till bevarandeprogram på remiss för synpunkter från kommunala nämnder, berörda fastighetsägare med flera. I november samma år hade vi ett informationsmöte där vi berättade mer om arbetet med att peka ut kulturmiljöer och du hade möjlighet att ställa frågor direkt till oss..

Kommunfullmäktige antog bevarandeprogrammet den 27 augusti 2019.

Karta över området

Område för bevarandeprogram för Övre Olympia i Helsingborg.

Se området på en större karta.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?