Övre Olympia och sjukhusområdet

Bevarandeplanskommittén i Helsingborgs stad har beslutat att ta fram ett bevarandeprogram för Övre Olympia och lasarettområdet. Vi har tagit fram ett förslag, som du är välkommen att lämna synpunkter på senast 10 december 2018.

Förslag på remiss till och med 10 december 2018

Vi har skickat vårt förslag till bevarandeprogram på remiss till berörda fastighetsägare, kommunala nämnder med flera för synpunkter. Har du synpunkter eller värdefull kunskap om bebyggelsen och miljöerna i området? Då är du välkommen att skicka in dina synpunkter till oss senast 10 december 2018.

Hör av dig via e-post till jessica.jonsson2@helsingborg.se eller med post till

Kulturförvaltningen
Kulturmagasinet, att: Jessica Jönsson
251 89 Helsingborg

Informationsmöte tisdag 27 november

Vill du veta mer? Då är du välkommen till ett informationsmöte om förslagen till bevarandeprogram för både Övre Olympia och lasarettsområdet och för Fältabacken. Du får veta mer om arbetet med att peka ut kulturmiljöer och du har möjlighet att ställa frågor direkt till oss.

Tid: Tisdag 27 november klockan 18.00-19.30

Plats: Tycho Braheskolans aula, ingång från skolgården, Studievägen 4

Det här händer sedan

Efter att synpunkterna har kommit in ska programmet bearbetas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut om att anta programmet under vårvintern 2019.

Karta över området

Område för bevarandeprogram för Övre Olympia i Helsingborg.

Se området på en större karta.