Naturreservat Allerums mosse

Allerums mosse ligger mellan Allerum och Laröd som tidigare har varit ett stort sankområde. Länsstyrelsen bildade naturreservatet  för att bevara en rest av våtmarksområdet som numera är ett björkkärr med en stor variation av arter. Reservatet bildades även för att bevara den sällsynta sumpviolen och tillgängliggöra natur- och kulturvärden som kulturstigen ”Kyrkastigen”.

Varför ett naturreservat?

Syftet med reservatet är att

  • bevara förekomsten av den sällsynta sumpviolen och att skapa ekologiska förutsättningar för artens ökade etablering inom området
  • bibehålla ett artrikt och variationsrikt björkkärr som är omgivet av betes- och slåttermarker och är en sista rest av det historiskt omfattande våtmarksområdet ”Allerums mosse”
  • bevara och sköta den sedan flera hundra år gamla etablerade Kyrkstigen mellan Laröd och Allerum.
  • göra det möjligt för allmänheten att ta del av reservatets natur- och kulturvärden genom enkla anläggningar och anordningar.

Dokument

Antaget av länsstyrelsen

Länsstyrelsen beslutade att fastställa naturreservatet 18 december 2001.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?