Naturreservat Christinelund

Naturreservatet Christinelund förklarades av Länsstyrelsen 1970 och ligger strax öster om Christinelunds Herrgård, cirka 10 kilometer norr om Helsingborg. Länsstyrelsen grundar beslutet om naturreservatet för att bevara värden förknippade med en lövskogsbeklädd bäckravin. Reservatet utvidgades 1981 med bäckravinens norra områden.

Varför ett naturreservat?

Syftet med reservatet är att

  • säkerställa bevarandet av bäckravinen med naturvetenskapliga- och kulturhistoriska värden
  • bevara friväxande och omväxlande lövskog.

Dokument

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?