Naturreservat Domsten-Viken

Naturreservatet Domsten-Viking är en rest av den gamla kustheden längs Öresunds strand och en bit öster om väg 111 mellan Grå läge och Viken i Höganäs. Länsstyrelsen bildade naturreservatet bland annat för att bevara det öppna hedlandskapet med ljug- och gräsvegetation.

Upplev Grå läge och naturreservatet Domsten-Viken

Under Uppleva och göra finns mer information för dig som vill besöka Grå läge och naturreservatet Domsten-Viken.

Varför ett naturreservat?

Syftet med reservatet är att

  • bevara det markhistoriskt intressanta öppna hedlandskapet med betad ljung- och gräsvegetation
  • säkerställa att det finns tillgång till bad- och friluftsområden längs kusten.

Dokument

Antaget av länsstyrelsen

Länsstyrelsen beslutade att fastställa naturreservatet 13 mars 1984.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?