Naturreservat Grollegrund

Grollegrund består av biologiskt värdefulla miljöer med fler än 50 olika alger där många fiskarter trivs och kan fortplanta sig. I området finns både torsk och ovanlig småfläckig rödhaj. Helsingborgs stad bildade det marina naturreservatet för att skydda och bevara den värdefulla artrika miljön.

Varför ett naturreservat?

Syftet med reservatet är att

  • skydda och bevara artrika miljöer samt säkerställa reproduktionslokaler mot olovligt fiske, exploatering och omfattande provtagning
  • att synliggöra ett nationellt intressant och unikt  referensområde med stora biologiska värden i Öresund.

Det här gäller i Grollegrund naturreservat

I det marina reservatet Grollegrund är det tillåtet att fiska med spö och garn, men du får inte förtöja, ankra eller plocka, gräva och samla in djur och växter.

Här kan du läsa en broschyr om Grollegrunds naturreservat (pdf 2,77 MB)

Dokument

Antaget av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa naturreservatet 21 augusti 2012.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?